Ministerul Educației, Culturii și Cercetării va reconceptualiza procesul de atestare a cadrelor didactice. Despre aceasta a declarat secretara de stat în domeniul educației, Natalia Grîu, în cadrul unei ședințe de lucru.

În cadrul ședinței, secretara de stat a solicitat membrilor grupului de lucru să identifice soluții care vor permite transferul de accente, de la formalism și birocratizare în sistemul de atestare spre rezultatele reale ale cadrelor didactice și ale discipolilor acestora, în așa manieră încât acest proces să fie unul motivațional și centrat pe meritocrație.

Proiectul de modificare a Regulamentului de atestare a cadrelor didactice din învățământul general, profesional tehnic și din cadrul serviciilor de asistență psihopedagogică va fi supus consultărilor publice în trimestrul doi al anului 2020, urmând ca acesta să producă efecte juridice în sesiunea de atestare 2020-2021.