Învățământul superior din Republica Moldova are același sistem de evaluare ca și în școli, adică un sistem de notare de la 1 până la 10. La acestea se aplică și scala de notare cu calificative recomandate în Sistemul European de Credite Transferabile (A, B, C, D, E, FX, F) pentru completarea suplimentului la diplomă și facilitarea mobilității academice.

Te-ai întrebat vreodată ce trebuie să faci pentru ca să obții nota pe care ți-o dorești? Cu siguranță, ești obișnuit cu abordări diferite din partea fiecărui profesor, dar trebuie să știți un lucru – există un regulament care explică ce abilități și rezultate trebuie să ai pentru fiecare notă.

Este vorba despre „Regulamentul de organizare a studiilor superioare de licență și integrate”, elaborat de Ministerul Educației Culturii și Cercetării. Acesta prevede că notele sunt acordate după cum urmează:

# nota 10 este acordată pentru demonstrarea unor remarcabile cunoștințe, abilități și competențe dezvoltate în cadrul unității de curs/modulului, pentru creativitate și activitate independentă considerabilă, precum și pentru cunoaștere versată a literaturii din domeniul respectiv;

# nota 9 este acordată pentru demonstrarea unor cunoștințe, abilități și competențe foarte bune, fiind admise unele erori nesemnificative/neesențiale;

# nota 8 este acordată pentru demonstrarea unor bune cunoștințe, abilități și competențe, dar cu o anumită lipsă de încredere și imprecizie, ce țin de profunzimea și detaliile cursului/modulului, însă care pot fi înlăturate prin răspunsuri la întrebări suplimentare;

# notele 6 și 7 sunt acordate pentru demonstrarea unor cunoștințe, abilități și competențe de bază, dezvoltate în cadrul unității de curs/modulului. Răspunsul studentului este lipsit de încredere și se constată lacune considerabile în cunoașterea unității de curs/modulului;

# nota 5 este acordată pentru demonstrarea unor cunoștințe, abilități și competențe minime dezvoltate în cadrul unității de curs/modulului.

# notele 3 și 4 sunt acordate dacă studentul nu demonstrează cunoștințe, abilități și competențe minime, iar pentru promovarea unității de curs se cere lucru suplimentar;

# notele 1 și 2 sunt acordate studentului care a copiat sau demonstrează cunoștințe, abilități și competențe minime, iar pentru a promova unitatea de curs se cere lucru suplimentar substanțial.

De asemenea, în învățământul superior de licență, în cadrul evaluărilor curente (continue), evaluarea se poate face, după caz, și prin calificativele „admis”/„respins”. Evaluarea unității de curs educație fizică se face de asemenea prin calificative, acestea fiind acordate după cum urmează:

# „admis” – dacă au fost însușite competențele, abilitățile și cunoștințele stabilite prin programa unității de curs/modulului;

# „respins” – dacă nu au fost însușite competențele, abilitățile și cunoștințele stabilite prin programa unității de curs/modulului.