Ambasada Statelor Unite ale Americii la Chișinău oferă studenților Republicii Moldova oportunitatea efectuării unui stagiu de practică în cadrul acesteia.

Pentru primăvara anului 2020, patru candidați vor fi selectați pentru stagiere la una din următoarele direcții ale Ambasadei: Management Intern, Political/Economic Intern, Public Affairs Intern and Office of Defense Cooperation Intern.

Durata fiecărui stagiu permite flexibilitate și poate varia de la patru la opt săptămâni, în funcție de programul universitar și sarcinile înaintate de Ambasadă, în intervalul 1 aprilie-31 mai 2020.

Pentru a fi eligibili, candidații urmează să îndeplinească cumulativ următoarele criterii:

# studenții trebuie să aibă cel puțin 18 ani la momentul participării la program;

# candidații trebuie să fie cetățeni ai Republicii Moldova sau rezidenți;

# solicitanții trebuie să fi absolvit liceul și să fie înscriși la o instituție de învățământ superior;

# reușită academică bună la instituția de învățământ actuală.

Persoanele interesate vor întocmi un dosar ce conține:

# o declarație de interes;

# un acord de serviciu gratuit;

# transcripții oficiale care ilustrează reușita academică;

# permisiunea scrisă a instituției de învățământ.

Documentele menționate vor fi trimise prin e-mail la Oficiul pentru Resurse Umane al Ambasadei la adresa: chișină[email protected].

Termenul pentru depunerea formularelor este 22 decembrie 2019.

Mai multe informații referitoare la procedura, formularele actelor solicitate, pozițiile propuse spre realizarea stagiului și alte momente organizatorice găsiți AICI!