În Republica Moldova, 7 % din numărul de elevi au raportat că întotdeauna sunt neliniștiți și 8 % au raportat că niciodată sau rar se simt fericiți. Aceasta au declarat elevii, după ce au participat la Programul pentru Evaluarea Internațională a Elevilor 2018. Astfel, în cadrul evaluării, PISA a cerut elevilor să spună dacă se confruntă cu sentimente pozitive și negative și cât de des se confruntă cu ele.

Sentimentele negative includ a fi „îngrozit”, „nefericit”, „neliniștit” și „trist”, iar sentimentele pozitive includ a fi „fericit”, „plin de viață”, „mândru”, „vesel” și „bine dispus”. Din raportările elevilor despre sentimente au fost derivate două scări: una pentru sentimente pozitive și una pentru sentimente negative.

Figurile 3.6 și 3.7 prezintă pentru fiecare sentiment negativ sau pozitiv procentajul de elevi în Republica Moldova care au raportat experiențe de sentimente dintre cele enumerate mai sus „niciodată sau rar”, „uneori” și „întotdeauna”. În Republica Moldova, 7 % din numărul de elevi au raportat că întotdeauna sunt neliniștiți și 8 % au raportat că niciodată sau rar se simt fericiți. Circa 11 % din numărul de elevi au raportat că niciodată sau rar se simt plini de viață și 5 % se simt triști întotdeauna.

fig 36

fig 37

În raport se menționează că starea de bine a elevilor poate fi influențată de diferiți factori: de colegii lor și de atmosfera din instituția de învățământ, de regiunea în care locuiesc, de părinții lor și de comunitatea locală, precum și de un spectru larg de diferențe de ordin individual și factori de mediu care formează dezvoltarea copiilor și a adolescenților pe parcursul vieții lor.

Figurile 3.8 și 3.9 prezintă sentimentele negative și pozitive în rândurile băieților și fetelor din Republica Moldova. Se atestă că printre toate sentimentele negative raportate de fete ca fiind prezente mereu, sentimentul de neliniște a fost cel mai des raportat: 9 % din fete au raportat că întotdeauna au sentimentul de neliniște. Aceeași situație se observă și în rândurile băieților, unde 6 % au raportat sentimente similare. Figura 3.8 arată că fetele sunt mai predispuse să spună că mereu se simt triste. Circa 7 % din fete au raportat că se simt întotdeauna triste, comparativ cu 4 % din băieți, care au raportat aceeași situație. Figura 3.9 arată că 11 % din băieți și 12 % din fete au raportat că niciodată sau rar s-au simțit plini de viață; 31 % din băieți și 34 % din fete niciodată sau rar se simt mândri; 7 % din băieți și 8 % din fete niciodată sau rar se simt fericiți.

fig 38

fig 39

Acest raport a fost elaborat de Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare din cadrul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării din Republica Moldova, în comun cu Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD), care a asistat la pregătirea raportului și a furnizat materiale, recomandări și asistență în elaborarea acestuia. Raportul este publicat sub responsabilitatea Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare și nu reflectă neapărat opiniile oficiale ale OECD sau ale țărilor sale membre.

Republica Moldova s-a alăturat Programului pentru Evaluarea Internațională a Elevilor (PISA), organizat de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, pentru a contribui la realizarea obiectivelor Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.

Acest program are ca scop evaluarea sistemelor de învățământ la nivel internațional, analizând măsura în care elevii de 15 ani, care finalizează învățământul obligatoriu, au acumulat cunoștințe și deprinderi cheie, esențiale pentru a participa activ în societățile contemporane. Participarea Republicii Moldova în PISA demonstrează importanța pe care Republica Moldova o acordă rezultatelor școlare ale elevilor.

O echipă de experți din cadrul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării și al Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare a colectat și analizat informațiile oferite de PISA 2018, pentru a fi utilizate în beneficiul sectorului educației și, prin urmare, în beneficiul copiilor încadrați în sistemul nostru de învățământ.