Forumul Regional „Profesorul de informatică – Ambasador IT Nord” a fost organizat, în premieră, miercuri, 27 noiembrie la Complexul VISPAS și a reunit circa 200 dereprezentanţi ai mediului de afaceri din domeniul IT, cadre didactice şi ştiinţifico-didactice de la instituţiile de învăţământ general, profesional tehnic şi superior din regiunea de nord a Republicii Moldova.

Activitatea a avut drept scop dezvoltarea domeniului inovaţiilor în inginerie şi tehnologii digitale în Republica Moldova, în special în regiunea de nord, prezentarea bunelor practici privind promovarea tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale, susţinerea elevilor/studenţilor pasionaţi de acest domeniu, creşterea motivaţiei elevilor pentru o carieră în IT, crearea unei platforme de dialog între profesorii de informatică din învăţământul general, profesional tehnic, superior şi mediul de afaceri IT.

În cuvântul său de salut, președintele ACETI, Ion Bodrug, a menționat: „Scopul nostru este ca elevii pe care dvs., profesorii de informatică, îi instruiți să rămână aici, acasă, unde să aibă un job bine remunerat. Înțelegem că nu toți tinerii vor alege să rămână aici, dar noi ne propunem să creăm în regiunea noastră o atmosferă prielnică pentru viitorii specialiști IT.”

Rectora Universității de Stat „Alecu Russo”, Natalia Gașițoi, a subliniat rolul profesorilor în orientarea profesională a elevilor și a vorbit despre importanța tot mai mare a tehnologiilor informaționale în viața de zi cu zi.

Directorul executiv APIP, Ion Tornea, în mesajul său, a adus la cunoștință informațiile cu referire la dezvoltarea domeniului inovațiilor în inginerie și tehnologiilor digitale în Republica Moldova și activitățile pe care le organizează APIP.

MECC, reprezentat de consultanta principală, dna Angela Prisăcaru, și-a exprimat susținerea pentru activitățile organizate de ACETI și a menționat importanța apariției unei platforme de dialog între profesorii de informatică, universitate și companiile IT, ca instrument efectiv în promovarea domeniului.

Reprezentanta Proiectului de Competitivitate din Moldova (USAID, Ambasada Suediei şi UKaid), coordonatoare pe proiecte de educație în IT, Veronica Eșanu, a adus la cunoștința publicului informații despre proiectul „Clasa viitorului” și a încurajat profesorii să aplice la acest proiect.

Directorul executiv ACETI, Mircea Petic, a făcut o trecere în revistă a activităților deja organizate de ACETI în 2019 și a prezentat planul de activități care urmează să fie organizate în 2020, menționând că toate aceste activități sunt organizate pentru a promova domeniul inovațiilor în inginerie și tehnologiilor digitale în rândurile elevilor și pentru a explica care sunt perspectivele acestui domeniu în Republica Moldova și în special în regiunea de nord a țării.

În cadrul forumului regional, ACETI, organizatorul evenimentului, a semnat mai multe acorduri de colaborare (Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Asociatia Patronală din Industria Prelucrătoare, Colegiul Politehnic din mun. Bălți, Colegiul Tehnic Feroviar din mun. Bălți și Școala profesională nr. 5).

Primul Forum Regional „Profesorul de informatică – Ambasador IT Nord” este susţinut de către Proiectul de Competitivitate din Moldova (USAID, Ambasada Suediei şi UKaid), în parteneriat cu Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, organele locale de specialitate în domeniul învăţământului (regiunea de nord), colegiile şi şcolile profesionale din mun. Bălţi, companiile IT locale ATehno, USA Link System, Merax Soft, AMSoft Group, Interlink Comunicaţii SRL, Click-com, CodeFactory şi Think Data Protection.

1

Organizatorii evenimentului au fost Asociaţia pentru Dezvoltarea Comunicaţiilor Electronice şi Tehnologiilor Inovaţionale (ACETI), Asociația Patronală din Industria Prelucrătoare (APIP) şi Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova (MECC).