Rodica Musteață, directoarea publicației periodice „Monitorul Fiscal FISC.md”, absolventă a Facultății Inginerie Economică și Business, se declară mândră de studiile făcute la UTM, subliniind contribuția incontestabilă a profesorilor la formarea sa profesională, dar și la dezvoltarea sa ca personalitate distinctă.

Rodica Musteață a menționat că este mândră că a absolvit FIEB-UTM – programul de licență Business și Administrare (gr. BA-061) și programul de master AA120cr (gr. AA-092), evaluând la un nivel înalt calitatea studiilor oferite de UTM și mulțumindu-le foștilor dascăli, transmite site-ul UTM.

Atuul studiilor oferite de FEIB rezidă în pregătirea teoretică și practică temeinică a studenților, fortificată de experiența de expertiză a cadrelor didactice. Practic toate disciplinele studiate la ciclurile I și II s-au dovedit a fi absolut necesare pentru formarea sa ca profesionist și manager, menționând în special disciplinele de contabilitate managerială, managementul proiectelor, sisteme de management al calității, diagnoza activității economico-financiare.

DSC_9583-1030x685

Adresându-se studenților, Rodica a subliniat că un moment important în formarea profesională îl constituie dorința de a munci corelată cu obiective-țintă concrete și i-a îndemnat să păstreze interesul față de studii și după facultate. În opinia sa, dezvoltarea personală poate fi asigurată doar prin învățare pe tot parcursul vieții, aceasta constituind cheia-succesului în mediul de afaceri.

Conștientă de faptul că toate competențele căpătate la facultatea care a format-o deschid oportunități frumoase de angajare în câmpul muncii, Rodica și-a arătat disponibilitatea de a primi studenții la practică în cadrul „Monitorului fiscal” cu angajarea ulterioară a celor mai activi, perseverenți și responsabili dintre ei, precum și de a colabora în continuare cu UTM în diverse domenii.

DSC_9582-1030x685