În cadrul celei de-a IV-a ediţii a Conferinţei internaţionale în domeniile Nanotehnologiilor și Ingineriei Biomedicale (ICNBME-2019), a fost semnat un Acord de colaborare ştiinţifică între Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Universitatea Shizuoka din Japonia. Documentul a fost semnat, în ultima zi a Conferinței, de către preşedintele AȘM, acad. Ion Tighineanu și vicepreședintele Universității Shizuoka, prof. Masacazu Kimura.

La ceremonia de semnare a Acordului a fost prezent Ambasadorul Japoniei în Republica Moldova, E.S. Masanobu Yoshii, precum și participanții la for, oaspeți de peste hotare, studenți.

Acordul a fost încheiat în scopul relansării şi dezvoltării colaborării în mai multe domenii ce țin de științele exacte și inginerești, științele vieții, precum și științele sociale și umanistice. Colaborarea stipulată în document prevede schimb de savanţi și tineri specialiști, în cadrul realizării proiectelor comune; participarea la conferinţe internaţionale, simpozioane şi alte manifestări ştiinţifice organizate de părți; asigurarea accesului cercetătorilor, în special, al tinerilor, la laboratoarele şi echipamentul ştiinţific modern din universitatea niponă, în scopul efectuării cercetărilor ştiinţifice comune; schimb de publicaţii ştiinţifice de specialitate etc.

Președintele AȘM a menționat că pentru Academia de Ştiinţe a Moldovei, pentru comunitatea ştiinţifică a țării noastre şi, în special, pentru experții din domeniul nanotehnologiilor și multiplelor domenii cu tangențe la nanotehnologii, semnarea acestui Acord este foarte important. Academicianul Tighineanu a relevat că acest Acord va pune bazele unei colaborări durabile, eficiente între Academia de Științe a Moldovei și alte instituții de cercetare din RM cu Universitatea Shizuoka. Președintele AȘM a subliniat că Academia de Științe este foarte interesată în colaborarea cu universitățile și echipele de cercetare din Japonia. „Avem institute de cercetare, universități care au creat punți de colaborare, au fost tineri în Japonia în cadrul diverselor programe, iar acum scopul nostru este de a consolida și mai mult aceste colaborări și de a trece la altă calitate a colaborărilor”, a remarcat acad. Tighineanu, exprimând certitudinea că semnarea Acordului respectiv extinde și aprofundează aria colaborărilor, astfel încât în timpul apropiat să fie posibilă deja inițierea pregătirii și promovării proiectelor comune cu instituțiile de cercetare din Japonia.

La rândul său, vicepreşedintele Universității din Shizuoka, prof. Masacazu Kimura, a exprimat consideraţie distinşilor colegi care reprezintă în mare parte segmentul specialiștilor din domenii multidisciplinare cu tangențe la nanotehnologii, fiind impresionat totodată de țara noastră, de Chișinău și, bineînțeles, de vinurile noastre. Profesorul nipon își dorește ca acest Acord să fie acoperit de conţinut și în viitorul cel mai apropiat posibil să-și onoreze menirea, iar menirea unui acord este de a permite și dezvolta relații de colaborare fructuoase legate de cercetare între instituţiile abilitate, astfel încât să constituie un cadru benefic pentru ambele instituții, atât AȘM, cât și Universitatea din Shizuoka.