Centru Național de Cinematografie a Republicii Moldova lansează concursul pentru finanțarea proiectelor cinematografice, sesiunea 2019. Perioada de depunere a dosarelor se stabilește în termenii: 1 octombrie-15 octombrie 2019, inclusiv.

Dosarele pentru Concursul proiectelor cinematografice se depun la Secretariatul tehnic al Concursului în limba de stat a Republicii Moldova şi se recepționează pe adresa: or. Chișinău, str. Columna, nr. 102. Program de recepționare: luni-vineri, între orele 10.00 și 12.00 și între 14.00 și 16.00.

De asemenea, se recepționează dosarele pentru finanțarea altor genuri de activitate din domeniul cinematografiei, procedură ce se va încadra în termenii exercițiului financiar pentru anul curent.

Dosarele pentru finanțarea altor genuri de activitate din domeniul cinematografiei se depun în limba de stat şi se recepționează începând cu data de 1 octombrie 2019 pe aceiași adresă.

Proiectele prezentate după data limită nu vor fi admise în concurs. Vezi mai multe detalii AICI.