La 6 septembrie 2019 în Sala Senatului Universității de Stat din Moldova, a avut loc înmânarea certificatelor de finalizare a programului de formare profesională continuă „Formare de formatori”, la care au participat 16 angajați ai MAI.

Absolvenții vor desfășura activități de instruire în cadrul Centrului Integrat de Pregătire pentru Aplicarea Legii (CIPAL), având misiunea să ducă mai departe cunoștințele acumulate. La festivitate au fost prezenți invitați de onoare – dl Ianoș Erhan, Secretar de Stat al MAI, dl Timothy Buckley, director Secția Justiție Penală și Aplicare a Legii, Ambasada SUA, dl Alexandru Cocîrță, reprezentant al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în Republica Moldova.

MAI 2

În mesajul de felicitare, dl Ianoș Erhan, Secretarul de Stat al MAI, a menționat: „Suntem bucuroși că am reușit să închegăm această echipă de formatori. Mulțumim USM pentru deschidere și pentru instruirea de calitate de care au beneficiat colegii mei de la MAI”.

În discursul său, domnul Timothy Buckley, director SJPAL al Ambasadei SUA, dând o apreciere înaltă pregătirii profesorilor de la USM, a declarat că realizarea acestui program este o etapă foarte importantă pentru Centrul Intregrat de Pregătire pentru Aplicarea Legii și constituie o perspectivă pentru dezvoltarea unui parteneriat de durată.

Misiunea programului de instruire, desfășurat în perioada aprilie-septembrie 2019 și organizat de către Departamentul Formare Continuă în colaborare cu Departamentele Psihologie și Științe ale Educației din cadrul USM, constă în formarea competențelor psihopedagogice necesare în lucrul cu adulții și dobândirea calității de formator.

MAI 4

Pe lângă competențele profesionale ale ocupației de formator, participanții au achiziționat competențe de comunicare și rezolvare de conflicte, de gestionare a emoțiilor și prevenirea sindromului arderii profesionale, de recunoaștere și intervenție în lucru cu persoanele dificile deviante, cu probleme de personalitate, de comportament.

Proiectul a fost realizat cu ajutorul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) și susținerea financiară a Ambasadei SUA în Republica Moldova.

Serviciul Imagine și Relații Publice al USM