Pe data de 31 iulie 2019, Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA) a publicat rezultatele selecției pentru apelul Acțiunile Jean Monnet (EAC/A03/2018), programul Erasmus +. În anul curent au fost depuse 1315 cereri, dintre care doar 251 au fost selectate pentru finanțare.

Anul acesta, Universitatea de Stat din Moldova beneficiază de un grant acordat de Comisia Europenă în suma de 50.190 EUR în vederea realizării proiectului „EUSHARE: integrarea economică europeană a Republicii Moldova prin valori comune ale UE: educație-cercetare-inovare, coordonat de Elena Simciuc, șefa Biroului pentru Proiecte Internaționale, Departamentul Relații Internaționale din cadrul Universității de Stat din Moldova.

Acțiunile Jean Monnet vizează promovarea excelenței în predare și cercetare, în domeniul studiilor privind Uniunea Europeană, la nivel mondial. Aceste acțiuni au, de asemenea, scopul de a promova dialogul între mediul academic și societate, incluzând aici și factorii de decizie locali și la nivel guvernamental, funcționari publici, actori din societatea civilă, reprezentanții diferitelor niveluri de învățământ și reprezentanții mass-media. Activitățile sprijinite generează cunoaștere și informații care pot susține procesul decizional din partea UE și care pot consolida rolul UE într-o societate globalizată, scrie usm.md. 

Elena Simciuc, șefa Biroului pentru Proiecte Internaționale, Departamentul Relații Internaționale, USM: „Proiectul „EUSHARE: integrarea economică europeană a Republicii Moldova prin valori comune ale UE: educație-cercetare-inovarese referă în principal la activități de informare și diseminare a cunoștințelor privitor la Uniunea Europeană și procesele acesteia în domeniul educației-cercetării-inovării. În raport cu obiectivele generale ale programului Erasmus+, proiectul EUSHARE își propune să promoveze excelența în predarea și cercetarea în domeniul studiilor europene, să ofere studenților și tinerilor profesioniști cunoștințe relevante pentru viața lor academică și profesională, privitor la Uniunea Europeană, și să le îmbunătățească abilitățile civice, să promoveze dialogul între mediul academic și factorii de decizie, în special pentru a consolida guvernanța politicilor UE, să promoveze inovarea în procesul de predare-cercetare și să disemineze rezultatele activităților co-finanțate de Comisia Europeană, prin organizarea de evenimente cu publicul larg, pe anumite tematici etc.”

USM, promotoarea excelenței în predarea și cercetarea în domeniul studiilor europene

Proiectul EUSHARE va fi implementat într-o perioadă de 2 ani, începând cu septembrie 2019 și se va încheia la sfârșitul lunii august 2021. Pe durata desfășurării proiectului vor fi organizate activități de cercetare, educație, diseminare, sensibilizare, dintre care două sesiuni de instruire „Înțelegerea principalelor probleme ale UE, legate de educație-cercetare-inovare”, un atelier de lucru, întitulat „Valorile comune ale UE: șansă pentru dezvoltarea economică și creșterea Republicii Moldova”, mese rotunde cu tematica ,,Specializare inteligentă: de la ideea academică la cea politică”, conferința internațională „Integrare europeană prin direcționarea educației, cercetării și a inovațiilor în Țările Parteneriatului Estic”, la care vor fi invitați studenți, cercetători științifici, cadre didactice de la  universitățile din țară și de peste hotare, cu care colaborează USM, reprezentanți ai ONG-urilor etc. De asemenea, în cadrul proiectului EUSHARE va fi realizată cercetarea „Integrarea UE și specializarea inteligentă a Republicii Moldova”.