Printre cei mai buni 12 studenți din instituțiile de învățământ superior din RM care vor primi în anul de studii 2019-2020 Bursa Republicii în valoare de 1 525 de lei, alți 30 de deținători ai Bursei Guvernului – câte 1 270 de lei pe lună, și 10 beneficiari ai Bursei Președintelui în valoare de 1 385 de lei, sunt și 9 discipoli ai Universității Tehnice a Moldovei.

Astfel, pentru anul de studii 2019-2020, deținători ai celor mai înalte burse de merit ale statului au devenit următorii studenți ai UTM:

Bursa Republicii:

SĂNDUȚĂ Stanislav, Calculatoare, anul III;

TISEEVA Mariana, Design industrial, anul III.

Bursa Guvernului:

CURMEI Daniel, Calculatoare, anul III;

BODIU Victoria, Ingineria sistemelor biomedicale, anul III;

PÂNZARU Victor, Construcții și inginerie civilă, anul III;

MELNIC Alexandrina, Design vestimentar industrial, anul III;

GONCEAR Nichita, Robotică și mecatronică, anul II;

Bursa Președintelui Republicii Moldova:

UNGUREANU Valeria, Calculatoare, anul III;

DIACENCO Margareta, Inginerie software, anul III.

Câștigătorii au fost selectați de către Senatul UTM printre studenții care au acumulat o notă medie la sesiunea din vară de minim 9,5, transmite site-ul UTM.