Noutate bună pentru toți viitorii studenți care din varii motive nu au reușit să depună încă dosarul pentru înmatriculare la UTM. Astfel, Universitatea Tehnică a Moldovei a anunțat despre prelungirea termenului de depunere a actelor de către candidații la studii în cadrul campaniei Admiterea-2019, la ciclul Licență.

Veți avea posibilitate să depuneți actele până pe data de 19 iulie 2019, ora 12.00.

Dacă ești curios să afli care sunt avantajele studiilor oferite de UTM, grăbește-te să contactezi Comisia de Admitere:

bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 168, MD-2004, Chișinău, Republica Moldova
Tel: 022 23-51-85 | Fax: 022 23-54-41; E-mail: [email protected]

Universitatea Tehnică a Moldovei este unica instituţie de învăţământ superior tehnic, acreditată de Stat, în Republica Moldova. De la fondarea sa în 1964 şi până în prezent, universitatea a pregătit cca 78387 de ingineri şi economişti.

La UTM studiile sunt organizate la 9 facultăţi și oferă cursuri pentru 64 specialități și specializări la ciclul I, 62 specialități de master și 63 de specialităţi de doctorat, acoperind necesităţile economiei naţionale în cadre inginereşti. Dacă te fascinează ingineria și vrei să înveți să înveți o profesie reală pentru o lume modernă, atunci ai aici tot ceea ce trebuie să știi pentru a depune actele la UTM.

utm breaking