Pe parcursul perioadei ianuarie-aprilie 2017 persoanele fizice pot desemna 2% din suma impozitului său pe venitul calculat și achitat la buget pentru anul 2016 în favoarea unui beneficiar eligibil (ONG sau cultele religioase și părțile componente ale acestora). În cazul în care ai decis să oferi 2 % din suma impozitului trebuie să realizezi câțiva pași simpli.

58c353Ministerul Justiției deja a întocmit și plasat pe pagina sa web Lista beneficiarilor desemnării procentuale, poate fi accesată la următorul link: www.justice.gov.md

Menționăm că, organizațiile care au dorit să beneficieze de prevederile Legii 2%, urmau să se înregistreze la Ministerul Justiției în perioada 2 — 29 decembrie 2016. Cei ce nu au reușit, vor putea să o facă în perioada 01-30 septembrie 2017, pentru a putea beneficia de Legea 2% în anul 2018.

La moment, 413 ONG-uri1 (asociaţii obşteşti, fundaţii, instituţii private) și 71 culte religioase şi părțile lor componente2 sunt în drept să beneficieze de 2% din suma impozitului pe venit al persoanelor fizice, în cazul în care vor fi selectați de către contribuabili.

 

 

 

20fbc7Monitorul Fiscal a elaborat un ghid pentru persoanele care doresc să desemeze 2% din suma impozitului și recomandă realizarea următorilor pași:

#1. Alege un beneficiar din Lista Beneficiarilor desemnării procentuale;
#2. Notează Numărul de identificare de stat (IDNO) al beneficiarului ales;
#3. Completează Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (Formular CET 15);
#4. În secțiunea „Desemnarea procentuală” introdu Codul fiscal (IDNO) al beneficiarului ales (vezi pasul 2);
#5. Prezintă organului fiscal (fie pe suport de hârtie fie în format electronic) Declarația (Formular CET 15) nu mai târziu de 30 aprilie 2017;
#6. Achită obligațiile privind impozitul pe venit în termen (30 aprilie), în cazul în care există obligația spre plată.

 

 

Nerespectarea cerințelor din pașii descriși mai sus vor duce la anularea desemnării efectuate.

Evită următoarele greșeli:

  • admiterea datoriilor la impozitul pe venit pentru perioadele anterioare;
  • indicarea mai multor beneficiari;
  • indicarea greșită a codului fiscal al beneficiarului;
  • indicarea unui beneficiar care nu este eligibil;
  • încălcarea termenului de depunere a Declarației cu privire la impozitul pe venit;
  • neachitarea impozitului pe venit declarat din care s-a efectuat desemnarea procentuală.