Un grup de 25 de profesori de informatică de la instituții de învățământ din diferite regiuni ale țării au participat la un curs de sporire a calificării, desfășurat la Chișinău. Formatorii, specialiști din Coreea de Sud, au prezentat tehnici moderne de predare în domeniul TIC, precum și metode de integrare a tehnologiilor informaționale în sistemul educațional.

Yang Bong Yeol, șef al direcției administrative a Provinciei Jeju, a subliniat importanța integrării tehnologiilor informaționale în predarea diverselor discipline de studiu. „Utilizarea manualelor digitale sporește nivelul de cooperare dintre elevi, iar probabilitatea de a însuși materialul este mult mai mare, deoarece lecția devine mai atractivă. În instituțiile de învățământ din Republica Coreea sunt pe larg utilizate echipamentele și tehnologiile digitale”.

Lectorul superior Aurelia Pisău, participant la seminar, consideră că ar fi binevenită implementarea unui sistem unic online la toate instituțiile de învățământ din Republica Moldova. De asemenea, manualele digitale ar constitui un avantaj în desfășurarea procesului educațional.

Menționăm că seminarul a fost organizat în cadrul Memorandumului de înțelegere privind cooperarea în domeniul TIC între Ministerul Educației al Republicii Moldova și Oficiul Special Guvernamental pentru Educație al Provinciei Jeju din Republica Coreea. Anterior alți 40 de profesori de informatică de la noi din țară au efectuat stagii practice în Coreea de Sud, iar Provincia Jeju a donat școlilor din Republica Moldova 450 de calculatoare.

izobrazhenie_314