Moldova Agroindbank a anunțat astăzi, 31 octombrie, că planifică să-și schimbe acolo Oficiul Central. Astfel, după ce anterior instituția bancară a organizat un concurs public de oferte privind procurarea unei clădiri pentru reamplasarea sediului central, Consiliul băncii a decis în favoarea complexului hotelier „Codru”.

Consiliul băncii a decis în favoarea complexului hotelier „Codru”, deoarece amplasarea acestuia corespunde cel mai mult cerinţelor tehnice stabilite – căi de acces la principalele artere din municipiu, curte şi teren aferent cu suprafaţă pentru locuri de parcare, săli pentru activităţile centrului de instruire al băncii etc.

„Banca este de mai mulţi ani în căutarea unui nou sediu pentru oficiul Central, deoarece actuala clădire nu mai este încăpătoare pentru numărul de subunităţi existente. Acestă situaţie creează incomodităţi, consumă mai multe resurse, timp şi scade eficienţa colaborării între departamentele Centralei băncii, 60% din personalul cărora este amplasat astăzi în câteva locaţii din diferite sectoare ale oraşului, sporind eforturile şi cheltuielile de logistică aferente. Totodată, în prezent, MAIB implementează un proiect amplu de transformare al băncii, care prevede reorganizarea modelului de business prin focusarea personalului din reţeaua de filiale şi agenţii asupra calităţii şi rapidităţii deservirii clientului, vânzărilor proactive. Acesta presupune centralizarea activităţilor operaţionale de control şi procesare tehnică a operaţiunilor şi tranzacţiilor din filiale în Oficiul central, într-un Back Office modern. Bineînţeles că acest proiect înseamnă şi o migrare a numărului de personal în cadrul Oficiului central, extinderea unor departamente şi crearea altor noi. Astfel, un sediu nou va asigura la cel mai înalt nivel necesităţile curente şi viitoare ale instituţiei noastre”, a comentat decizia preşedintele Consiliului de Conducere al MAIB, Serghei Cebotari.

Banca a iniţiat elaborarea caietului de sarcini pentru proiectul de reconstrucţie al complexului de clădiri în baza ultimelor tendinţe de design şi tehnologii în domeniu, astfel încât viitorul sediu central al MAIB să devină o clădire de referinţă al capitalei din punct de vedere arhitectural. Până la începerea lucrărilor de reconstrucţie, în următoarele maximum 3-5 luni, complexul hotelier „Codru” va continua să activeze conform genului de activitate actual.