La data de 06 octombrie curent, la Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică (Campusul universitar din Sectorul Râşcani, str.Studenţilor), a avut loc inaugurarea primului Laborator de cercetare şi instruire în domeniul securității cibernetice din țară.

Acest proiect a demarat în anul 2013, la inițiativa Î.S. „Centrul de telecomunicații speciale”, ca răspuns la problemele stringente în domeniul securității cibernetice, şi anume, insuficiența instruirii profesionale a angajaților IT din cadrul instituțiilor publice, pentru a face faţă situaţiilor de urgenţă survenite în contextul creșterii globale şi complexe a numărului de incidente de securitate cibernetică.

 

utm_laborator-securitate-cibernetic-_5-1030x687

 

Laboratorul este fondat în cadrul proiectului „Cyber Security Laboratory and Training at the Technical University of Moldova”, susţinut prin intermediul Programului NATO „Ştiinţă pentru pace şi securitate”, cu suportul Ambasadei SUA din RM şi a Centrului de Telecomunicaţii Speciale a Guvernului Republicii Moldova.

Obiectivul proiectului rezidă în dezvoltarea unui laborator specializat, dotat cu echipament performant de ultimă oră, care să servească drept bază tehnică pentru cercetări ştiinţifice, pentru instruire şi exerciţii practice în domeniul securităţii cibernetice.

 

utm_laborator-securitate-cibernetic-_12-1030x687

 

În cadrul laboratorului se prevăd mai multe direcţii de activitate: instruirea personalului din domeniul TIC în vederea gestionării incidentelor cibernetice şi crearea unor competenţe relevante pentru a contracara ameninţările cibernetice sofisticate din punct de vedere tehnic; utilizarea echipamentului din laborator în procesul de instruire a studenţilor FCIM; antrenarea cadrelor didactice, masteranzilor şi studenţilor în cercetări ştiinţifice din domeniul securității cibernetice şi protecţiei infrastructurilor cibernetice; organizarea exerciţiilor de securitate cibernetică atât pe plan național, cât şi internaţional care prevăd simulări ale atacurilor cibernetice şi au drept scop testarea procedurilor și capacităților de a face față pericolelor în rețea la nivel tehnic (detectarea, investigarea si atenuarea incidentelor), operaţional (avertizarea, evaluarea crizei, coordonarea, analiza si schimburile de informații la nivel operațional) şi strategic (procesul de luare a deciziilor, impactul politic si afacerile publice).

 

utm_laborator-securitate-cibernetic-_10-1030x687

 

Inaugurarea Laboratorului, va fi urmată de o serie de instruiri practice cu o durată de două săptămîni, puse la dispoziţia administratorilor de sisteme şi reţele informaţionale din cadrul autorităţilor publice: Procuratura Generală, Ministerul Economiei, Ministerul Finanţelor, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării, Centrul pentru Combaterea Crimelor Informatice din cadrul IGP, Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, ANRCETI, Centrul de Guvernare Electronică, Banca Naţională a Moldovei. La finele cursului, participanții vor dobîndi abilități practice de analiză, răspuns, monitorizare, investigare, testare și evaluare a evenimentelor, alertelor și incidentelor de securitate, identificate la nivelul infrastructurii cibernetice, reuşind astfel să-şi consolideze sistemul de planificare a situaţiilor de urgenţă, inclusiv capacităţile de management în caz de criză.