Joi, 21 iulie, ministrul educației, Corina Fusu, a semnat un Ordin privind sistarea procesului educațional în cadrul Instituției de Învățământ Privat Colegiul „Prometeu – E.P.T” din Soroca. Decizia a fost luată ca urmare a evaluării activității acestei instituții de către Ministerul Educației în luna iunie curent, în urma căreia au fost depistate mai multe abateri în activitatea instituției.

Astfel, potrivit Raportului de evaluare, administrația Colegiului „Prometeu – E.P.T” nu a executat prevederile ordinului Ministerului Educației din 17 iulie 2015 „Cu privire la sistarea admiterii în învățământ”; nu a executat prevederile ordinului „Cu privire la aprobarea și implementarea Sistemului de Credite de Studii în învățământul mediu de specialitate”; nu a respectat prevederile Instrucțiunii privind completarea catalogului școlar; nu a executat dispoziția „Cu privire la implementarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a instituțiilor de învățământ profesional tehnic postsecundar și nonterțiar”.

De asemenea, la momentul evaluării administrația nu a prezentat Statutul instituției; organizarea și desfășurarea activității educaționale s-a realizat în lipsa Planului managerial pentru anii 2015-2016, iar Planul de dezvoltare strategică a instituției a fost elaborat cu abateri de la prevederile normative.

Având în vedere aceste și alte abateri depistate în activitatea Colegiului „Prometeu – E.P.T” din Soroca, Ministerul Educației a decis sistarea procesului educațional în cadrul acestei instituții. Administrația Colegiului urmează să prezinte Ministerului Educației un plan de transfer al elevilor în alte instituții de învățământ profesional tehnic până la data de 25 august curent. De asemenea, până la data de 1 septembrie 2016, va asigura arhivarea documentelor ce țin de procesul educațional și transmiterea acestora Colegiului „Mihai Eminescu” din Soroca.

De menționat că Ministerul Educației a condiționat aprobarea Planului de înmatriculare pentru o altă instituție de învățământ profesional tehnic – Colegiul Internațional de Administrare și Business – cu evaluarea și acreditarea de către Agenția Națională pentru Evaluarea Calității, urmare a mai multor interpelări ale deputaților Parlamentului Republicii Moldova și procuraturii municipiului Chișinău privind existența abaterilor în activitatea acestei instituții. Ministerul Educației atenționează că recepționarea dosarelor candidaților în lipsa planului de admitere aprobat constituie o încălcare a Codului Educației.