În perioada 3-21 iunie 2016 s-au desfășurat probele la examenul de bacalaureat. La sesiunea curentă au fost admiși 21.524 de candidați, dintre care 16.282 (75,65%) sunt absolvenți ai claselor a XII-a, iar 5.242 (24,35%) sunt restanțieri din sesiunile anterioare. Vedeți mai jos ce subiecte le-au fost distribuite candidaților în sesiunea de bază:

Limba şi literatura română, alolingvi (Sesiunea de bază, bac, 2016)

Limba de instruire (Sesiunea de bază, bac, 2016)

Limba şi literatura română

Profil real

Profil umanist

Limba şi literatura rusă

Profil real

Profil umanist

Limba străină (Sesiunea de bază, bac, 2016)

Barem de corectate comun pentru limbile străine

Barem de corectate pentru limba franceză, clase bilingve

Barem de corectate pentru limba germană

       Teste

Limba engleză

Limba franceză

Limba franceză, clase bilingve

Limba germană

Limba italiană

Limba spaniolă

Limba turcă

Disciplina de profil (Sesiunea de bază, bac, 2016)