Premieră în Republica Moldova - o nouă instituție privată de învățământ superior din țară și-a deschis ușile pentru tinerii artiști și pedagogi.

Academia de Pictură „Stati Art” (APSA) și-a lansat activitatea la începutul anului 2015-2016 și beneficiază de suport în formarea tinerilor talentaţi, din partea Fundației Academice pentru Educație și Cultură „Voice of Art” din România și Fundației „Stati Art” din Republica Moldova. Instituția funcţionează în strictă conformitate cu prevederile Procesului de la Bologna și oferă un ciclu intensiv de licență.

 

APSA

APSA

Procesul de studiu la disciplinele de specialitate îşi propune adâncirea elementelor de bază ale compoziției, desenului și picturii de şevalet. Procesul este unul avansat, care abordează probleme complexe de analiză şi sinteză, are continuitate pe parcursul a patru ani şi reprezintă baza structurală a programelor de studiu. Ele se bazează pe studiul direct din natură (natura statică, figura umană, nud) și pe redarea interpretativă a temelor de compoziție, care dezvoltă viziunea artistică a studenților.

 

APSA

APSA

Academia de Pictură „Stati Art”  optează pentru profesionalism şi studii de calitate, este un centru universitar modern, dinamic, care pledează pentru accesibilitatea şi diversitatea studiilor universitare în domeniul artelor plastice.

 

APSA

APSA

APSA

APSA

Misiunea de bază a APSA constituie formarea unor specialişti cu posibilităţi reale de integrare rapidă şi eficientă în domeniul artelor plastice, dar şi pregătirea profesorilor de educaţie artistică. APSA oferă studenţilor un înalt nivel de educaţie artistică prin metode de învăţământ care valorifică pictura academică, tradiţia cultural-artistică şi asimilează forme de limbaj artistic contemporan.

 

APSA

APSA

Specificul academiei constă în faptul că aceasta se orientează doar spre specializare în domeniul picturii, predarea fiind centrată pe student, cu o prevalare a numărului de ore practice, instruirea artistică bazându-se preponderent pe studiul practic în atelierele de creaţie.

 

APSA

APSA

APSA

APSA

„Formarea personalităţii artistice nu se poate baza doar pe simple noţiuni şi formule. Pictura nu este o plăcere, ci din contra, un sacrificiu, o reflecţie a trăirilor interioare ale artistului, o sinteză a intelectului, sufletului şi moralului.

Pictura nu tolerează superficialul, iar un artist este un sclav care are posibilitatea de a-şi alege stăpânul: arta sau rutina”, susține Nicoleta Stati,  fondatoarea Academiei.

 

APSA

APSA

APSA

APSA

Informații privind condițiile de admitere, taxele, programul de studii pot fi aflate pe pagina oficială Stati Art sau pe pagina de Facebook Stati Art