Guvernul Republicii Moldova, la inițiativa Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, a aprobat o hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative în vederea armonizării legislației naționale la prevederile Legii nr. 5 din 9 februarie 2006 cu privire la asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați. Una din modificările propuse a fost introducerea Articolului 1241 la Codul Muncii – acordarea concediului paternal de 14 zile calendaristice.

Parlamentul Republicii Moldova urmează să aprobe acordarea concediului paternal, oferit taţilor la naşterea copilului, de trei zile, achitat din fondul de salarii al angajatorului.

Platforma pentru Egalitate de Gen consideră însă că un concediu paternal trebuie (I) să aibă o durată de cel puţin 14 zile, (II) achitat 100% din fondul asigurărilor sociale.

Vedeți mai jos infograficul elaborat de Platforma pentru Egalitate de Gen care reflectă cinci motive ce susţin importanţa concediului paternal.

 

1769_concediu_de_paternitate-page-001