În anul curent, evoluția proceselor demografice este pozitivă. Astfel, au fost aduși pe lume mai mulți copii comparativ cu anii precedenți.

Potrivit Biroului Național de Statistică, în 2014, din numărul copiilor născuţi-vii 51,6% au fost băieţi, raportul de masculinitate fiind de 107 băieţi la 100 fete. Cu toate acestea, se păstrează tendinţa de micşorare a numărului născuţilor de mame în vârstă sub 20 de ani, reprezentând 7,7% din numărul total al născuţilor-vii, faţă de 7,9% – în anul 2013.

Vârsta medie a mamei la prima naştere a fost de 24 ani. Mamele din mediul rural nasc la o vârstă mai mică (23,6 ani) decât mamele din mediul urban (25,1 ani).

Conform situaţiei juridice, în anul 2014, numărul copiilor născuţi în afara căsătoriei a fost de 8.233 (21,3% din numărul total al născuţilor-vii), cu 1% mai puţin față de 2013.

Din totalul născuţilor-vii, 28,9 mii (75%) revin mamelor care sunt la prima căsătorie şi fiecare al doilea a fost născut în primii doi ani de căsătorie.

Rata natalităţii prezintă diferenţieri în profil teritorial.

Cele mai mici rate ale natalităţii s-au înregistrat în raioanele:

# Ocniţa – 8,2%;
# Basarabeasca – 8,8%;
# mun. Chişinău – 8,9%;
#  Briceni – 9,1%;
#  mun. Bălţi – 9,6%;
# Cimişlia şi Soroca respectiv a câte 9,9%.

Cele mai înalte rate s-au înregistrat în:

# Criuleni – 13,3%;
# Ungheni şi Şoldăneşti a câte 13,0%;
# Sângerei – 12,9%;
# Făleşti – 12,8%;
# Orhei şi Străşeni a câte 12,5%.