Joi, 24 iulie 2014, membrii Senatului Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” au încredințat un nou mandat, la postul de rector, academicianului Ion Ababii. La alegerea rectorului au participat 90 din cei 101 membri ai Senatului.

Profesorul universitar Ion Ababii nu a vorbit despre realizările de până acum, dar a prezentat un program managerial pe care intenţionează să-l aplice în următorii 5 ani de guvernare universitară. Ion Ababii a menționat că în următorul mandat va continua să promoveze „un sistem de management performant, participativ, transparent, bazat pe rezultate, adaptabil la necesitățile comunității universitare și societății”. Pentru realizarea acestui deziderat va insista asupra dezvoltării mecanismelor de autonomie universitară cu descentralizarea managementului instituţional, prin sporirea competenţelor şi responsabilităţilor tuturor subdiviziunilor universitare.

Referinduse-se la managementul activității didactice, profesorul universitar Ion Ababii a menționat că va continua implementarea standardelor de calitate și centrarea procesului instructiv-educativ pe formarea şi dezvoltarea competenţelor studenţilor şi rezidenţilor, având la bază principiul ”Calitate, Relevanță, Acces”, stipulat în Acordul de Asociere RM-UE. De asemenea, se vor perfecţiona continuu programele de studii, adaptându-le la programele europene. O atenție deosebită va fi acordată formelor de instruire postuniversitară – crearea și dezvoltarea școlilor doctorale ca al treilea ciclu de studii, instruirea în rezidențiat și în sistemul de educație medicală continuă.

Printre direcțiile prioritare se numără și cooperarea internațională, managementul resurselor umane și economico-financiar, dezvoltarea patrimoniului universitar și implementarea managementului calității în toate domeniile de activitate ale Universității. Un deziderat, pe care și l-a propus acad. Ion Ababii în programul sau de management instituțional este îmbunătățirea condițiilor de studii și de trai a studenților și rezidenților, crearea condițiilor optime de activitate pentru angajați, precum și majorarea salariilor.

La ședință au fost prezenți și Vladimir Hotineanu, președintele Comisiei parlamentare protecție socială, sănătate și familie și Gheorghe Duca, președintele Academiei de Științe a Moldovei, care au susținut candidatura domnului Ababii.

Senatul Universității a acordat vot de încredere profesorului universitar Ion Ababii, doctor în științe medicale, academician al AȘM pentru următorii 5 ani.