La data de 01 august 2013, Agenția Turismului a inițiat concursul pentru „Cel mai bun slogan pentru Turismul din R. Moldova”. Acesta urma să se încheie în 23 august, însă a fost luată decizia prelungirii concursului de selectare a sloganului până la data de 8 septembrie 2013.

Scopul acestui concurs a fost de a identifica cea mai reușită formulă care va fi parte componentă a brand-ului turistic al Republicii Moldova în activitatea de promovare pe plan internațional.

În perioada desfășurării concursului au parvenit 623 de propuneri de la 152 de participanți. Din acestea, de către Comisia de concurs a Agenției Turismului, au fost selectate următoarele propuneri care urmează a fi supuse votării online:
# All start with a good wine
Enjoy the hospitality and traditions
Explore the unknown horizons
# Hospitality. Traditions. Mystery
Small country with a big heart
# The land of wine traditions
# The stronghold of traditions
Traditions inspire
Welcome in our hospitable paradise
Welcome. Taste. Love

Câștigătorul concursului va fi desemnat în cadrul evenimentului dedicat Zilei Mondiale a Turismului, desfășurat în data de 28 septembrie 2013.