Serviciul Vamal și-a prezentat datele statistice cu privire la încasările realizate de la începutul anului curent.

Serviciul Vamal a realizat încasări duble la bugetul de stat, faţă de perioada similară a anului 2009, atîngînd în primele 6 luni ale anului 2013 valoarea de 6 miliarde 474 mil lei sau cu 190 % mai mult decit in perioada similara a anului 2009, ne informează serviciul de presă al instituției.

PC: customs.gov.md

PC: customs.gov.md

Directorul General al Serviciului Vamal, Tudor Balițchi a menţionat faptul că la nivel naţional, rezultatele activităţii Serviciului Vamal sunt de importanţă crucială pentru asigurarea plenitudinii încasărilor în bugetul statului. Veniturile încasate de către Serviciul Vamal constituie peste două treimi în volumul total al veniturilor bugetului de stat, iar cifrele vorbesc de la sine – procentul veniturilor vamale a constituit în anul 2012 circa 70% din bugetul de stat, şi respectiv responsabilitatea vămii pentru colectarea acestora este una semnificativă.

PC: customs.gov.md

PC: customs.gov.md

Totodată pe acest fundal, Directorul general Tudor Balițchi a reiterat că: “Reformele lansate au contribuit la dublarea încasărilor faţă de perioada anterioară, dar ţinînd cont că întotdeauna mai exista loc de perfecţionare, noi nu renunţăm la acţiune, şi vom continua să intensificăm activitatea pentru a atinge o performanţă şi mai importantă.”