Perioada examenelor a început pentru absolvenții ciclului liceal și gimnazial. Astăzi, candidații au susținut proba la disciplina la alegere din cadrul examenului de bacalaureat. La centrele de bacalaureat s-au prezentat mai mult de 17000 de absolvenți. Pentru disciplina matematică au optat 412 elevi. 

Vedeți mai jos ce au avut de rezolvat elevii.

# 1 Radical de ordinul 3 din 81/16;

# 2 Într-un desen alăturat este prezentat graficul funcției continue. Utilizând desenul, scrieți în casetă un număr, astfel încât propoziția obținută să fie adevărată;

# 3 Un trapez isoscel în care era o bisectoare și un unghi de 55 °;

# 4 Numerele 1,2,3, de determinat probabilitatea ca numărul format din 3 cifre să fie par;

# 5  2 log2 de 6 – log2 de 9. De determinat că soluția e un număr natural;

# 6 iz = 2-3i;

# 7 Un cub a cărui h= 6 și v=24, de aflat secțiunea diagonală;

# 8 f(×)=4x-×^2, de aflat abcisa la punctul de intersecție a tangenței cu funcția;

# 9 Triunghi echilateral a cărei raza este radical din 3. De aflat perimetrul triunghiului;

# 10 A={ radical din 2x^2-2×-combinări de 4 câte 2 = x-1} de aflat card A;

# 11  2^x* 4^y=16
×-3y= 14

# 12 Integrala de la 0 la a^2+1 (4x^2 + a^2)dx > 5x+1. De determinat valorile lui a.

În conformitate cu punctul 113 al regulamentului menționat, Agenția va publica la data de 27 iunie, odată cu afișarea rezultatelor în centrele de bacalaureat, testele și baremele aplicate în examen. Prevederile din regulament au ca scop crearea condițiilor optime pentru candidați pentru a-și putea concentra eforturile, după fiecare probă de examen, asupra probelor care urmează a fi susținute.

Subiectele sunt colectate exclusiv în baza memoriei elevilor ce au susținut BAC-ul. Dacă doriți să ne ajutați cu completarea subiectelor, vă rugăm să o faceți în comentarii sau mesaje. Cu toate acestea, versiunea originală a testului poate arăta diferit.