Absolvenții de liceu care doresc să-și testeze cunoștințele au posibilitatea să se familiarizeze cu modelele testelor de examen. În acest scop, am hotărât să ajutăm elevii și să publicăm modele de teste şi bareme de corectare pentru fiecare disciplină din cadrul examenelor de BAC.

Reamintim că, examenele de bacalaureat din acest an vor avea loc între 5 și 22 iunie 2018. Sesiunea va avea loc conform orarului ce urmează:

5 iunie (marți) – Limba şi literatura română (alolingvi);
8 iunie (vineri) – Limba de instruire;
12 iunie (marți) – Limba străină;
15 iunie (vineri) – Matematica (real), Istoria românilor şi universală (umanist), Arte (arte), Sport (sport);
19 iunie (marți) – Examenul la solicitare (geografie, fizică, chimie, biologie, matematică, istoria românilor și universală, informatică);
22 iunie (marți) – L. ucraineană/ bulgară/găgăuză (real, umanist).

Limba şi literatura română, şcoala alolingvă 

Test 1              Barem 1

Test 2              Barem 2

Limba de instruire 

 • Limba şi literatura romană (profilul real)

Test 1             Barem 1

Test 2             Barem 2

 • Limba şi literatura romană (profilul umanistic)

Test 1             Barem 1

Test 2             Barem 2

 • Limba şi literatura rusă (profilul real)

Test 1             Barem 1

Test 2             Barem 2

 • Limba şi literatura rusă (profilul umanistic)

Test 1             Barem 1

Test 2             Barem 2

Limba străină 

 • Limba engleză
Test 1              Test 2
 •  Limba franceză
Test 1              Test 2
 • Limba franceză, clase bilingve
Test 1              Test 2
 • Limba germană
Test 1              Test 2
 • Limba italiană
Test 1              Test 2
 • Limba spaniolă
Test 1              Test 2
 • Limba turcă
Test 1              Test 2

Disciplina de profil 

 • Istoria românilor şi universală, profilul umanistic

Teste şi bareme în limba română

Teste şi bareme în limba rusă

 • Matematica, profilul real

Teste şi bareme în limba română

Teste şi bareme în limba rusă

 • Pregătirea sportivă

Teste şi bareme în limba română

Teste şi bareme în limba rusă

Disciplina la solicitare 

 • Biologia

Teste şi bareme în limba română   Profilul real  Profilul umanistic

Teste şi bareme în limba rusă       Profilul real  Profilul umanistic

 • Chimia

Teste şi bareme în limba română   Profilul real  Profilul umanistic

Teste şi bareme în limba rusă       Profilul real  Profilul umanistic

 • Fizica

Teste şi bareme în limba română   Profilul real  Profilul umanistic

Teste şi bareme în limba rusă       Profilul real  Profilul umanistic

 • Geografia

Teste şi bareme în limba română   Profilurile real, umanistic

Teste şi bareme în limba rusă       Profilurile real, umanistic

 • Informatica

Teste şi bareme în limba română   Profilul real  Profilul umanistic

Teste şi bareme în limba rusă       Profilul real  Profilul umanistic

 • Istoria românilor şi universală

Teste şi bareme în limba română   Profilul real  Profilul artă

Teste şi bareme în limba rusă       Profilul real  Profilul artă

 • Matematica

Teste şi bareme în limba română   Profilul umanistic

Teste şi bareme în limba rusă       Profilul umanistic

Limba maternă 

 • Limba şi literatura bulgară

Profilul real              Profilul umanistic

 • Limba şi literatura găgăuză

Profilul real              Profilul umanistic

 • Limba şi literatura ucraineană

Profilul real              Profilul umanistic