Executivul a modificat Regulamentul cu privire la modul de acordare a Bursei de excelență a guvernului şi a Bursei pe domenii științifice pentru studenții doctoranzi.

 Criteriile minimale de selectare a candidaților pentru acordarea burselor de merit sunt:
# parcurgerea programului de pregătire bazat pe studii avansate și realizarea programului individual de cercetare științifică sau creație artistică, precum și acumularea numărului de credite transferabile stabilit de școala doctorală;
# prezentarea rezultatelor activităților din domeniile cercetării și inovării în cadrul a cel puțin trei conferințe, simpozioane naționale sau alte evenimente științifice naționale și în cadrul a cel puțin două conferințe, simpozioane internaționale sau alte evenimente științifice internaționale;
# autori/coautori a nu mai puțin de trei rezultate ale activităților din domeniile cercetării și inovării, confirmate prin publicaţii ştiinţifice, brevete, patente de autor etc., dintre care cel puțin unul la nivel internațional.

Bursa de excelență şi Bursa pe domenii se acordă anual, pentru un an calendaristic, studenților-doctoranzi finanțați din bugetul de stat, cât și celor în bază de contract, începând cu al doilea an de studii, înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență şi la cea cu frecvență redusă.

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării organizează anual, în perioada noiembrie-decembrie, concursul pentru acordarea Bursei de excelență și a Bursei pe domenii.

Studentul-doctorand poate beneficia doar o singură dată de Bursa de excelență sau de Bursa pe domenii.

Guvernul va acorda anual din bugetul de stat 21 de Burse de excelență ale guvernului în cuantum de 2 500 de lei și șase Burse pe domenii științifice: științe ale naturii, științe inginerești și tehnologii, științe medicale, științe agricole, științe sociale și economice, științe umaniste, în cuantum de 2 000 de lei.


Dacă dorești să fii mereu la curent cu cele mai populare și actuale știri de pe #diez, ești mereu binevenit(ă) și pe canalele noastre de Telegram: RO și RU.