În cadrul proiectului Dezvoltarea Zonelor Rurale din Republica Moldova (DevRAM), cu finanțare din partea Uniunii Europene și a Cooperării Austriece pentru Dezvoltare, a avut loc o vizită oficială a ambasadoarei Austriei, Excelența Sa, Doamna Christine Freilinger, împreună cu consilierul Alexander Karner, șeful Cooperări Tehnice a Ambasadei Austriei, la șantierul de construcție a noii stații de epurare a apei uzate din orașul Cantemir, implementat de Agenția Austriacă pentru Dezvoltare. Vizita a fost însoțită de către ambasadorul Uniunii Europene, Peter Michalko, și ambasadorul Franței Pascal Le Deunff.

În timpul inspectării șantierului, Excelența Sa, doamna ambasadoare a Austriei în Republica Moldova, Christine Freilinger, a subliniat: „Astăzi se marchează exact un an după lansarea lucrărilor de construcție pentru noul sistem de canalizare în orașul Cantemir. Eu, împreună cu Consilierul Alexander Karner, am avut această oportunitate să vizităm șantierul de construcție pentru a evalua progresul lucrărilor de până acum. Noi suntem de asemenea foarte bucuroși că că ambasadorul Uniunii Europene Peter Michalko și ambasadorul Franței Pascal Le Deunff s-au alăturat acestei vizite. Cu finanțarea Uniunii Europene de 6 milioane euro și cofinanțarea Austriei de 2,7 milioane euro, Agenția Austriacă pentru Dezvoltare implementează acest proiect foarte important. Suntem foarte recunoscători că sprijinul și eforturile noastre vor ajuta ca 5 000 de locuitori din Cantemir să aibă un nou sistem de canalizare! Acest ajutor va îmbunătăți considerabil asanarea/sanitația fiecărei gospodării pentru o perioadă îndelungată! Noi felicităm echipa de construcție pentru munca lor excelentă de până acum și le urăm succes în finalizarea lucrărilor!”.

Excelența Sa, Ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova, Peter Michalko, a evidențiat: Apa este primordială pentru o dezvoltare durabilă. Rezolvarea problemelor de apă înseamnă progres în toate sectoarele: economic, social și de mediu. UE încurajează Republica Moldova să continue acțiunile spre o gestionare integrată a resurselor de apă și suntem aici, împreună cu partenerii statelor membre ale UE, pentru a susține acest progres, ca Echipa Europa. Acest proiect din Cantemir, finanțat de UE, cofinanțat și implementat de Agenția Austriacă pentru Dezvoltare, cu partenerii din Franța, va contribui la modernizarea infrastructurii din oraș și la îmbunătățirea furnizării de apă calitativă pentru cetățenii săi. Cu sprijinul și contribuția UE pentru orașul Cantemir, localitatea poate deveni un model în acest sector, fiind în același timp prietenos mediului pentru locuitorii și vizitatorii săi”.

Excelența Sa, domnul ambasador al Franței în Republica Moldova, Pascal le Denuff, a menționat: „Renovarea stației de epurare a apelor uzate și a sistemului de canalizare din Cantemir este un exemplu foarte bun al contribuției importante și concrete a UE la dezvoltarea Republicii Moldova: proiectul este cofinanțat de UE și de Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare și realizat de compania franceză SADE, împreună cu inginerii austrieci. Acest proiect a creat peste 70 de locuri de muncă în Cantemir. Aceasta va face ca toți locuitorii orașului Cantemir să beneficieze de acest proiect și vor avea un impact pozitiv asupra mediului, prin reducerea scurgerii apelor uzate netratate în natură. UE și statele sale membre vor continua să deruleze astfel de proiecte în Moldova, deoarece susțin stabilizarea, prosperitatea și dezvoltarea democratică a acestei țări și este în interesul UE să aibă Republica Moldova alături ca un vecin stabil, democratic și prosper”.

Vizita a avut ca scop verificarea progresului lucrărilor de construcție a noii stații de epurare a apelor uzate din orașul Cantemir, care vor fi finalizate în 2021. Proiectul aduce o infrastructură și servicii publice moderne și durabile pentru populația Moldovei. În plus, vizita a vizat creșterea gradului de conștientizare a populației privind beneficiile și necesitatea îmbunătățirii canalizării.

Tot în timpul vizitei oficiale, ghidați de primarul orașului Cantemir, Roman Ciubaciuc, delegația a făcut o vizită la grădinița recent renovată în termeni de eficiență energetică, cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Clădirea din 1966 a fost reabilitată și adusă la standardele UE privind eficiența energetică și cele mai bune practici privind izolarea termică a clădirilor. Printre lucrările făcute pentru cei 135 de copii, care se bucură de învățământul de la grădiniță, se numără:

 • izolare termică a pereților exteriori, planșeul podului, bază de fundație cu vată minerală;
 • izolare termică a exteriorului în jurul tuturor ferestrelor și ușilor exterioare, folosind izolație din vată minerală;
 • instalarea unui sistem de colectare și drenare a apei pluviale complet nou;
 • reparații ale scărilor și teraselor exterioare la toate intrările din clădire;
 • instalarea de uși noi de intrare cu rame din PVC;
 • instalarea a două noi scări metalice de urgență cu balustrade metalice;
 • curățarea tuturor canalelor de ventilație și instalarea de noi sisteme de ventilație în toate camerele clădirii;
 • construirea pavajului în jurul clădirii.

Din numele locuitorilor orașului Cantemir, aduc sincere cuvinte de mulțumire Uniunii Europene pentru sprijinul acordat orășelului nostru. Datorită acestor proiecte, vom avea condiții bune în clădirile educaționale preșcolare și școlare. Mulțumim Uniunii Europene și Cooperării Austriece pentru Dezvoltare pentru susținerea financiară. La sfârșitul anului viitor, ne vom bucura și de sistemul de canalizare renovat și stația de epurare a apelor uzate nou-construită”, a ținut să mulțumească Roman Ciubaciuc, primarul orașului Cantemir.

Aducem aminte, că PARTEA II a proiectului DevRAM are un buget de 8,7 milioane de euro, finanțat de Uniunea Europeană și Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltară, care este axat pe consolidarea infrastructurii de alimentare cu apă și canalizare în orașul Cantemir și are următoarele obiective:

 • construcția unui nou sistem de canalizare în centrul orașului și extinderea rețelei de canalizare în orașul Cantemir. Lungimea planificată a sistemului nou de canalizare care va fi construit este de 18,1 km și va încorpora trei stații de pompare a apelor uzate;
 • construcția unei noi stații de epurare a apelor uzate în orașul Cantemir (Capacitatea de 5 420 Populație Echivalent). Proiectul tehnic va permite extinderea epurării apelor pentru localităților din vecinătate;
 • optimizarea sistemului de alimentare cu apă din orașul Cantemir. Vor fi implementate măsuri de optimizare a sistemului de alimentare cu apă care vor permite o funcționare mai eficientă și mai durabilă și majorarea capacității de pomparea a apei din Prut la 60 m3/h;
 • proiectul va oferi suport și consultanță pentru Apă Canal Cantemir și Primăria orașului, în dezvoltarea și adaptarea infrastructurii existente, la standardele naționale și internaționale de lucru, sociale și de mediu, luând în considerare principiile de exploatare, mentenanță și asigurarea acoperirii cheltuielilor.

Această publicație a fost produsă cu suportul financiar al Uniunii Europene. Conținutul acestei publicații este în responsabilitatea Agenției Austriece pentru Dezvoltare și nu reflectă poziția Uniunii Europene.

Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare sprijină țările din Africa, Asia, Europa de Est și Sud-Est în parcursul dezvoltării lor durabile. Ministerul Federal pentru Europa, Integrare și Afaceri Internaționale planifică strategiile. Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA), este o unitate operațională a Cooperării Austriece pentru Dezvoltare, implementează programe și proiecte împreună cu instituții publice, organizații ale societății civile și întreprinderi naționale.