Curtea Constituțională a Republicii Moldova a declarat neconstituționale amenzile pentru nerespectarea măsurilor de prevenire și combatere a bolilor epidemice în cazul persoanelor fizice. Acest lucru s-a întâmplat după ce în adresa CC au parvenit trei sesizări din partea unor deputați.

Care articol din Codul Contravențional a fost declarat neconstituțional?

Ce presupunea acest articol? Potrivit art. 76 (1) din Codul Contravențional, persoana fizică este sancționată cu o amendă de la 22 500 de lei până la 25 000 de lei, în cazul în care încalcă măsurile de profilaxie, prevenire și/sau combatere a bolilor epidemice, dacă aceasta a pus în pericol sănătatea publică.

Ce se va întâmpla acum? Conform CC, până la modificarea textului legii declarat neconstituțional (textul evidențiat cu galben mai sus), limita minimală a amenzii pentru persoană fizică va fi egală cu limita minimală a amenzii prevăzută în art. 34 (2) în Codul Contravențional.

Care este valoarea acestei amenzi (art. 34, al. 2)? O unitate contravențională este egală cu 50 de lei, respectiv, conform acestui articol, în cazul în care încalcă măsurile de profilaxie, prevenire și/sau combatere a bolilor epidemice, dacă aceasta a pus în pericol sănătatea publică, amenda pentru persoana fizică va fi de la 50 de lei până la 25 000 de lei.

Cum se va stabili mărimea amenzii? Conform deciziei CC, agenții constatatori și instanțele de judecată vor stabili amenda în funcție de circumstanțele concrete ale cazului.

*Curtea notează că agenții constatatori trebuie să demonstreze, iar instanțele de judecată trebuie să verifice în fiecare caz particular prin care acțiuni/omisiuni persoana a pus în pericol sănătatea publică.

Decizia pronunțată de președinta Curții Constituționale, Domnica Manole: „Se admit parțial sesizările nr. 61a/2020, nr. 62a/2020 și nr. 67g/2020 privind controlul constituționalității articolului 761 alin. (1) din Codul contravențional. Se declară inadmisibilă sesizarea 62a/2020 privind controlul constituționalității art. 4 alin. (2) din legea nr. 212 din 24 iunie 2004, privind regimul stării de urgență de asediu și de război, și a punctelor 4/11, 22/40 și 45 din dispoziția nr. 4 din 24 martie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova.

Se declară neconstituțional textul de la 450, din articolul 761 alin. (1) din Codul contravențional. Până la modificarea textului de lege declarat neconstituțional, limita minimală a amenzii stabilite persoanei fizice pentru comiterea contravenției prevăzute de art. 761 alin. (1) din Codul contravențional va fi egală cu limita minimală a amenzii prevăzute de articolul 13.4 alin. (2) din Codul contravențional.

Prezenta hotărâre este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova”.

La baza acestei decizii au stat trezi sesizări:
1. o sesizare a parvenit din partea Partidului Unității Naționale (PUN);
2. o sesizare a parvenit din partea Platformei DA;
3. o sesizare a parvenit din partea judecătorului Serghei Papuha, magistrat la Judecătoria Chișinău.


Potrivit datelor oficiale, în perioada stării de urgență au fost aplicate 2 998 de sancțiuni pentru nerespectarea restricțiilor impuse de Comisia pentru Situații Excepționale, dintre care 2 806 au fost aplicate persoanelor fizice.

Întreagă ședință a Curții Constituționale poate fi urmărită mai jos.