Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a lansat concursul de selecție a organizațiilor implementatoare a trei proiecte de voluntariat.

Este vorba despre următoarele proiecte:
#1. Săptămâna Națională a Voluntariatului (SNV);
#2. Conferința Naţională a Voluntariatului (CNV);
#3. Instruirea coordonatorilor de voluntari.

La concurs pot participa candidații care îndeplinesc cumulativ următoarele cerințe:
# reprezintă o organizație necomercială legal constituită și înregistrată în Republica Moldova;
# dețin experiență în implementarea activităților, proiectelor, programelor pe domeniul de voluntariat/tineret;
# dețin experiență în implementarea activităților, proiectelor, programelor la nivel local, cu implicarea autorității administrației publice locale (criteriu distinct SNV);
# au respectat obligaţiile asumate prin contractele de finanţare anterioare (în cazul în care a încheiat contracte anterior);
# vor asigura cofinanțare (natură financiară/nonfinanciară) de minimum 20 % din valoarea totală a proiectului;
# nu au afiliere politică, nu sunt asociate vreunui partid politic sau concurent electoral și nu sunt implicate în activități de partizanat politic. 

Dosarul de înregistrare va fi transmis până în data de 5 iulie 2020, prin e-mail la [email protected] cu mențiunea „ToR voluntariat”.

Mai multe detalii referitoare la conținutul dosarului de înregistrare, procedura de depunere/selecție, pot fi vizualizate aici:

# Termeni de Referință (ToR) pentru selectarea organizațiilor care vor realiza proiecte de voluntariat

# Anexa 1: Formularul de înregistrare

# Anexa 2: Bugetul proiectului

Persoana de contact: Svetlana Savițchi, Direcţia tineret, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, tel: 022 820 865; 022 820 850, e-mail: [email protected].