Senatul UTM s-a întrunit în ședință în data de 26 mai, la care a fost audiat raportul anul al UTM pentru anul 2019. Ședința s-a desfășurat diferit față de precedentele – într-un format mixt, o parte dintre senatori fiind prezenți în sală, iar majoritatea asistând la distanță, prin intermediul instrumentului Cisco Webex –, conexiunea fiind asigurată cu ajutorul Direcției Tehnologia Informației și Comunicații. Rectorul Universității Tehnice a Moldovei, Viorel Bostan, a prezentat partea a doua a raportului anual privind activitatea Administrației UTM în anul 2019, prima parte a acestuia (executarea bugetului pentru anul 2019 și planificarea bugetului UTM pentru anul 2020) fiind prezentată în ședința Senatului din 30 aprilie 2020, organizată în format mixt, din cauza regimului de lucru mai puțin ordinar, condiționat de pandemia COVID-19.

Pentru susținerea contingentului de profesori și a personalului nondidactic și pentru creșterea în continuare a contingentului de studenți – nucleul pe care se ține de fapt o universitate –, rectorul a subliniat, din nou, necesitatea adoptării unei noi formule/metodologii de finanțare a universităților în conformitate cu profilul de studii și cheltuielile pe care acesta le suportă per student.

De asemenea, Viorel Bostan a expus, punct cu punct, realizările UTM înregistrate în anul 2019 privind pregătirea inginerilor licențiați, masteranzilor și doctoranzilor, eforturile depuse în vederea formării contingentului de studenți, contribuția UTM la formarea continuă a specialiștilor din domeniile de profil UTM, rezultatele cercetătorilor, reabilitarea, renovarea și întreținerea edificiilor, laboratoarelor și echipamentului didactico-științific, informatizarea proceselor universitare, extinderea relațiilor internaționale și a activităților de promovare a imaginii UTM, executarea bugetului instituției în anul trecut, situația financiară la zi și provocările ce se așteaptă în anul curent.

Deși prezentat în fața unui auditoriu organizat cu totul altfel decât până acum, acest al patrulea la număr raport al rectorului Viorel Bostan, de la alegerea sa în funcție în noiembrie 2015, a fost la fel de apreciat ca și precedentele pentru implicarea plenară, efortul evident și rezultatele notabile ale administrației universității în dezvoltarea ascendentă a UTM, lucru demonstrat de votul majorității senatorilor: calificativul „Foarte Bun”.

Menționăm că „Raportul Anual UTM, 2019” poate fi consultat public pe pagina web a universității, cu posibilitatea de răsfoire virtuală a acestuia.