Potrivit hotărârii luate astăzi, 25 mai, de către Comisia Naţională Extraordinară de Sănătate Publică, s-a decis reluarea activității transportului de persoane, rutier și feroviar internațional, începând cu ziua de mâine. Reluarea se va face cu respectarea strictă a măsurilor de prevenire și control ale infecției COVID-19.

Măsurile care trebuiesc respectate, conform hotărârii, sunt:

# asigurarea protecției personalului care efectuează cursele de transport, prin: echipament de protecție (măști, mănuși), dezinfectanți (pentru mâini și suprafețe), triajul zilnic la începutul turei de lucru (termometria, starea sănătății) al personalului angajat;

# ajustarea orarului de călătorie și a numărului de unități de transport pentru evitarea aglomerărilor de persoane;

# automonitorizarea stării de sănătate a personalului pe parcursul zilei de muncă, cu informarea angajatorului;

# limitarea numărului de persoane în transportul feroviar și rutier în trafic internațional, proporțional numărului de scaune disponibile în mijlocul de transport;

# purtarea obligatorie a măștilor de protecție de către pasageri;

# verificarea de către operatorii de transport a temperaturii pasagerilor la îmbarcarea la cursele de transport rutier sau feroviar de persoane în trafic internațional, care nu trebuie să depășească 370 de grade Celsius;

# dezinfectarea suprafețelor din salon și verificarea temperaturii pasagerilor în cadrul operațiunii de transport rutier de persoane, inclusiv după fiecare tură/cursă efectuată, la stația terminus.

În hotărâre sunt și specificații cu privire la cine poate călători:

# persoane în tranzit, inclusiv cele repatriate ca urmare a acordării protecției consulare. Itinerarul tranzitării va fi stabilit de Inspectoratul General al Poliției de Frontieră;

# persoane care călătoresc din motive de sănătate și umanitare, inclusiv însoțitorul, după caz (cu prezentarea documentelor confirmative);

# lucrătorii transfrontalieri;

# conducătorii auto şi personalul de deservire a mijloacelor de transport, care efectuează transportarea mărfurilor, echipajele aeronavelor/navelor şi brigăzile garniturilor de tren.