Pe 21 mai, parlamentul a susținut inițiativa guvernului de a anula examenele de bacalaureat pentru toți absolvenții din acest an. În acest context, proaspeții absolvenți au o serie de întrebări. Echipa #diez le-a colectat pe toate și a căutat răspunsuri.

# Elevii care au susținut examenele de recunoaștere a limbilor internaționale vor primi automat 10 la limbile străine sau, ca și în cazul celorlalte discipline școlare, vor primi notele în baza mediei?

Ministrul educației, culturii și cercetării a semnat ordinul prin care este acordată nota „10” (zece) din oficiu la proba de examen la limba străină din cadrul examenului național de bacalaureat, sesiunea 2020, elevilor care au susținut, pe parcursul învățământului general, examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine. Vedeți aici lista elevilor care vor primi nota 10 din oficiu la limba străină

# Elevii olimpici vor primi automat 10 la disciplinele la care au fost premiați cu locurile I, II și III pe republică?

De asemenea, elevii olimpici, care au fost premiați cu locurile I, II și III la olimpiadele republicane vor avea 10 din oficiu la probe.

# Notele o să fie rotunjite? 

Conform documentului aprobat, eliberarea diplomei de bacalaureat, care conferă dreptul de admitere în învățământul superior şi în învățământul profesional tehnic postsecundar nonterțiar, pentru elevii care s-au înscris, în termenele stabilite, pentru a susține examenul în sesiunea 2020 și finalizează în acest an de studii clasa a XII-a de liceu sau programa de liceu în instituțiile de învățământ profesional tehnic postsecundar cu medii anuale la disciplinele școlare și media generală mai mari sau egale cu „5” (cinci), se face cu calcularea notelor pentru probele de examen de bacalaureat în baza notelor obținute pe parcursul claselor de liceu/anilor de studii I-III în învățământul profesional tehnic postsecundar.

Notele pentru probele de examen reprezentă media aritmetică, cu rotunjire până la întreg, a mediilor anuale, obținute de elevi pe parcursul claselor X-XII/anilor de studii I-III în învățământul profesional tehnic postsecundar, la disciplinele respective.

# Cum pot fi reglementate manipulările de note în bazele de date?

„Capacitățile Agenției pentru Curriculum și Evaluare au fost întărite, e imposibil de intervenit în bazele de date ale elevilor din liceu”, spune ministrul educației, culturii și cercetării, Igor Șarov.

# Cum rămâne cu elevii care au o restanță sau mai multe și s-au înscris anul acesta repetat pentru a susține examenul de BAC?

Elevii din clasele a IX-a, a XII-a și cei care au finalizat programa de liceu în instituțiile de învățământ profesional tehnic postsecundar care nu reușesc să finalizeze acest an de studii cu medii anuale la disciplinele școlare și media generală mai mari sau egale cu „5” (cinci), restanțierii din anii precedenți, persoanele care au finalizat programa de liceu în instituțiile de învățământ superior, care s-au înscris pentru a susține examenul în sesiunea de examene 2020 și persoanele care au solicitat susținerea examenului de bacalaureat în regim de externat vor putea susține examenul în următoarea sesiune, în condiţiile stabilite de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.

Peste 2 000 de candidați au scris cererea pentru a susține bacalaureatul repetat. Ministrul a anunțat că la nivel de 2 000 de persoane va fi posibilă organizarea examenelor atât pentru restanțieri, cât și pentru externați. „Am discutat și cu universitățile și înmatriculările vor fi în aceeași perioadă, deci nimeni nu va avea de suferit”, a menționat ministrul.

Ministerul va stabili când va avea loc următoarea sesiune de BAC, luând în calcul evoluția situației pandemice. De asemenea, examenul nu va putea avea loc mai devreme de 30 iunie, dată până când este sistată activitatea tuturor instituțiilor de educație.

# Cum intru la o universitate din străinătate fără BAC? 

Elevii vor primi diplome de bacalaureat de același model. Diploma de BAC va avea aceeași valoare juridică pentru instituțiile de învățământ superior din țară și de peste hotare. Data obținerii diplomei nu va depăși 5 iulie 2020.

# Cum rămâne cu studenții din Stânga Nistrului, care în acest an au făcut anul zero la facultate și trebuie să susțină BAC-ul pentru a-și putea continua studiile?

Studenții din Stânga Nistrului, care în acest an au făcut anul zero la facultate, vor susține BAC-ul în sesiunea următoare și vor avea posibilitatea să își continue studiile universitare.

Epopeea examenului de bacalaureat 

Pe 13 mai, Ministrul educației, culturii și cercetării a propus patru scenarii de organizare a examenelor de bacalaureat în acest an, recomandând anularea acestora. În aceeași zi, cabinetul de miniștri a aprobat proiectul de lege privind anularea examenelor naționale de bacalaureat pentru anul 2020, iar decizia a fost trimisă în parlament.

După ce guvernul a aprobat anularea examenelor de bacalaureat, mai mulți elevi au solicitat deputaților în Parlamentul Republicii Moldova respingerea prevederii care anulează examenele de bacalaureat. În acest sens, a fost lansată o petiție online prin care se solicită respectarea dreptului la educație de calitate și identificarea unei posibilități de organizare a examenelor de bacalaureat.

Vedeți aici ce au făcut alte țări cu BAC-ul și examenele finale, într-o analiză a scenariilor aplicate în alte sisteme educaționale.