Partidul Acțiune și Solidaritate solicită guvernului finanțarea șomajului tehnic rezultat în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea COVID-19, astfel urmând exemplul altor state, inclusiv România, Ucraina și Bulgaria. Partidul propune subvenționarea șomajului tehnic în proporție de 75 % din salariul de bază pe o perioadă de trei luni (dar nu mai mult de 75 % din salariul mediu brut pe economie) pentru angajații companiilor care și-au întrerupt activitatea în baza deciziilor Comisiei pentru Situații Excepționale.

Aceasta măsură va asigura păstrarea locurilor de muncă pentru cetățenii afectați și va preveni falimentarea agenților economici pe perioada crizei active. Conform estimărilor, circa 150 000 de angajați sau 20 % din angajații în sectorul privat, ar putea fi afectați de șomaj tehnic. Subvenționarea șomajului tehnic pe o perioadă de trei luni din partea statului ar costa aproximativ 2,7 miliarde de lei.

Aceste resurse ar reprezenta circa 5,2 % din cheltuielile bugetului de stat și pot fi asigurate în totalitate prin eficientizarea cheltuielilor prevăzute în buget pentru autoritățile publice centrale. De exemplu, în buget sunt prevăzute cheltuieli pentru deplasări în suma de 300 de milioane de lei și investiții capitale și reparații în suma de 433 de milioane de lei (inclusiv 8 milioane de lei pentru reparația clădirii Secretariatului Parlamentului, 60 de milioane de lei pentru construcția Centrului de Instruire al MAI, 28,5 milioane de lei pentru construcția sediilor judecătoriilor și 48 de milioane de lei – construcția casei de arest în Bălți).

De asemenea, pentru a economisi bani, guvernul trebuie să renunțe la multe achiziții neesențiale. „În luna martie 2020, chiar în toiul stării de urgență, au fost lansate aproape 700 de achiziții publice în valoare de sute de milioane de lei. Majoritatea dintre ele presupun contractarea unor servicii care ar putea fi amânate pentru mai târziu, cum ar fi construcția de clădiri, procurări de echipamente militare sau reparația unor drumuri secundare. Printre exemple de achiziții publice care pot fi suspendate se numără: construcția mai multor clădiri pentru colaboratorii MAI în valoare de aproape 50 de milioane de lei, reparația a două tabere de odihnă în valoare de 4,5 milioane de lei, console VR și servicii video contractate de Moldexpo în valoare de aproape 1 milion de lei sau procurarea unui automobil de 600 000 de lei pentru Consiliul Raional Ocnița”, scrie într-un comunicat pe site-ul oficial al PAS.

În contextul decretării stării excepționale, considerăm că achiziția pentru reparația mai multor drumuri, anunțată de Administrația de Stat a Drumurilor, în valoare totală de 4 miliarde de lei (dintre care doar circa jumătate din bani au fost prevăzuți în buget), ar trebui anulată, iar resursele – redirecționate spre necesitățile acute. Or, necesitatea reparării drumurilor planificate nu a fost clară din start (majoritatea fiind în jurul celor două aeroporturi noi care se doreau a fi construire), iar acum, în perioadă de criză, ele sunt cu atât mai puțin relevante.

Amintim că PAS a propus și alte măsuri necesare pentru diminuarea consecințelor economice ale pandemiei:

# vacanță pentru plata impozitelor și asigurarea rambursării TVA;
# creșterea Fondului de garantare a creditelor pentru întreprinderile mici și mijlocii;
# acordarea unei linii de creditare pe termen scurt cu dobândă 0 % pentru companiile aflate în dificultate.

Măsurile principale propuse pentru gospodăriile casnice includ:

# spor salarial pentru medici, asistenți medicali și alți lucrători în sistemul de sănătate;
# creșterea numărului de beneficiari de ajutor social și orientarea acestuia spre vârstnici și familii cu copii;
# acordarea pachetelor alimentare pentru persoanele cu dizabilități și persoanele în vârstă care locuiesc singure;
# acoperirea costului pentru facturile la utilități pentru categoriile vulnerabile până la un anumit plafon.

Pentru finanțarea unui pachet de măsuri fiscale sunt disponibile deja linii de creditare din partea FMI, a Băncii Mondiale și a altor parteneri externi și pot fi mobilizate lichidități din băncile comerciale.