Ambasada Marii Britanii la Chișinău este în căutarea organizațiilor cu experiență în lucrul în domeniul schimbărilor climatice și problemelor de mediu. Suma maximă acordată prin grant este de 20 000 de lire sterline.

Acest apel de propuneri urmărește în mod special cereri pentru proiecte legate de cele patru priorități ale Regatului Unit, ca gazdă a Conferinței părților privind schimbările climatice (COP26) din noiembrie 2020. Prioritățile Regatului Unit sunt cele enumerate în continuare.

  • Dezvoltare durabilă: energia regenerabilă, combaterea emisiilor, o dezvoltare durabilă în sectoare precum energia, transportul și industria de toate tipurile.
  • Finanțe ecologice: transformarea ecologică a sectorului financiar.
  • Soluții pentru redresare a mediului: reducerea schimbărilor climatice și pierderea biodiversității, restaurarea habitatelor și ecosistemelor naturale.
  • Adaptare și reziliență: ajutarea comunităților să se pregătească pentru dezastre naturale.

Pentru mai multe detalii despre grant și procesul de aplicare, accesați acest link.