Autoritatea Aeronautică Civilă a Republicii Moldova a venit cu mai multe precizări referitoare la lansarea noului operator aerian „HiSky”. Într-un comunicat de presă, aceștia susțin că au emis către solicitantul „HiSky” S.R.L. o scrisoare privind refuzul eliberării Certificatului de operator aerian.

Ca urmare a difuzării în spațiul public a informației despre lansarea noului operator aerian „HiSky” și comercializarea biletelor de avion spre șase destinații europene începând cu data de astăzi, Autoritatea Aeronautică Civilă a venit cu mai multe precizări:

„În baza cererii nr. 5267 din 14.11.2019, «HiSky» S.R.L. a solicitat eliberarea Certificatului de operator aerian.
Conform scrisorii nr. 3882 din 23.12.2019, Autoritatea Aeronautică Civilă a decis suspendarea termenului de examinare a cererii «HiSky» S.R.L. nr. 5267 din 14.11.2019 din considerentele nerespectării de către solicitant a prevederilor ORO.AOC.100 (c) subp. 2 din Regulamentul aprobat prin Hotărârea guvernului nr. 831/2018, și anume lipsa aeronavei.

La 22.1.2020, suspendarea termenului de examinare a cererii nr. 3882 din 14.11.2019 a expirat, iar documentele lipsă până în prezent nu au fost prezentate.

În acest sens, în conformitate cu dispozițiile articolului 61 alin. (3) din Legea nr. 160/2011, se stabilește că după expirarea termenului stabilit pentru suspendare sau până la expirarea termenului prevăzut de lege pentru eliberarea actului permisiv, autoritatea emitentă este obligată să elibereze actul permisiv sau să refuze eliberarea acestuia dacă nu sunt întrunite condiţiile stabilite de lege.

În acest sens, Autoritatea Aeronautică Civilă a emis către solicitantul «HiSky» S.R.L. o scrisoare privind refuzul eliberării Certificatului de operator aerian.

Totodată, Autoritatea Aeronautică Civilă, ca organ de certificare, supraveghere și control în domeniul aviației civile, a emis o interpelare către «HiSky» S.R.L. prin care solicită prezentarea documentelor probatoare ce țin de dreptul companiei «HiSky» S.R.L. de a comercializa bilete de avion din nume propriu”, se arată în comunicat.

Amintim că mai multe surse media a dat publicității că astăzi pe piața aeriană din Moldova se lansează o nouă companie.