Comisia economie, buget și finanțe a selectat candidatura Violinei Șpac pentru funcția de director al Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. Candidatura sa urmează a fi propusă plenului parlamentului pentru aprobare.

Comisia economie, buget și finanțe a organizat, repetat, pe data de 12 februarie, proba de interviu pentru candidații la funcția de director al Consiliului de administrație al ANRE, se scrie în comunicat.

La proba de interviu au fost admiși candidații Violina Șpac și Lilian Barcaru, ambii angajați ai ANRE. Anterior, pe 11 decembrie 2019, aceștia au fost admiși la concursul public pentru funcția respectivă, iar un al treilea candidat și-a retras candidatura din concurs, invocând motive personale.

Potrivit Legii cu privire la energetică, directorul Consiliului de administraţie este numit în funcţie de către parlament, pe bază de concurs. Concursul este public, fiind organizat de către comisia parlamentară de profil.

Agenţia Națională pentru Reglementare în Energetică este condusă de un Consiliu de administraţie format din cinci directori. Membrii Consiliului de administrație al ANRE sunt numiți prin hotărâre de parlament pentru un mandat de șase ani.