Expoziția națională „Fabricat în Moldova” 2020 va întruni peste 460 de antreprenori autohtoni. Ediția din acest an se va desfășura în perioada 29 ianuarie-2 februarie pe teritoriul CIE „Moldexpo”.

Evenimentul de deschidere a expoziției va avea loc în data de 29 ianuarie 2020, ora 11.00, în Pavilionul nr. 2 al CIE „Moldexpo” și va întruni oficiali din țară și de peste hotare.

Potrivit președintelui Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, Sergiu Harea, la ediția curentă sunt înscrise 19 standuri colective și anume ale UTA Găgăuzia și ale altor 18 consilii raionale. În toate cele trei pavilioane și în zona deschisă de pe teritoriul centrului expozițional, vom putea vedea produsele și serviciile a peste 460 de antreprenori autohtoni.

Participanții sunt din diferite ramuri ale economiei naționale: industria alimentară, ramura vitivinicolă, industria mobilei, industria ușoară, utilaje, tehnică și aparataje, instituții de cercetări științifice, meșteri populari şi alte domenii.

Expoziția multiramurală este structurată în baza conținutului tematic.

Expoziţia va fi amplasată sectorial și în funcție de profilul de activitate, în pavilionul central, pavilioanele 2 și 3, după cum urmează:

• Pavilionul Central – întreprinderi din sectorul agroindustrial, agricol, produse alimentare și băuturi, standuri colective ale consiliilor raionale;

Pavilionul Nr.2 – întreprinderi industriale, producători de mobilă;

Pavilionul Nr.3 – companii prestatoare de servicii, instituții de învățământ, organizații neguvernamentale, dar și meșteșugari;

Zona expozițională deschisă – corturi pentru comerț cu produse apicole, agricole, catering etc.

Ediția curentă a expoziției „Fabricat în Moldova” va include un stand colectiv reprezentat de antreprenori din România și Republica Bașkortostan, Federația Rusă. Reprezentanții companiilor române și ruse își vor expune produsele și serviciile în pavilionul 3, împreună cu alte companii din Republica Moldova.

De asemenea, la această ediție, în premieră, vom avea o amplasare specială a produselor eco.

Expoziția va putea fi vizitată în intervalul orelor 10.00-17.00.

Expoziția națională „Fabricat în Moldova” 2020 este organizată de Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, sub patronajul Guvernului Republicii Moldova, în parteneriat cu Agenția de Investiții și Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM).