Un laborator modern de hidroameliorații, dotat cu suportul Proiectului Agricultura Performantă în Moldova al Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID), a fost inaugurat marţi, 21 ianuarie, la Universitatea Agrară de Stat din Moldova (UASM).

După mai bine de 20 de ani, circa 150 de studenți, masteranzi și doctoranzi vor putea studia și efectua cercetări privind agricultura irigată, hidrologie, ingineria mediului, automatizarea stațiilor de pompare etc.

Laboratorul modernizat de la UASM dispune de echipamente speciale, în valoare de circa 2,5 milioane de lei, cum ar fi aparate de sudare a conductelor, utilaje IT cu softuri specializate pentru proiectarea sistemelor de irigare, testarea calității apei și solului, automatizarea și controlul proceselor de irigare etc.

Baza modernă de laborator, precum și resursele didactice inovative elaborate vor fi utilizate pentru inițierea proiectelor de cercetare în domeniu, dar și pentru desfășurarea cursurilor de scurtă durată de instruire a fermierilor ce țin de agricultura irigată sau a cursurilor pentru perfecționarea specialiștilor care deja activează în sector.

Noua infrastructură permite Universității Agrare de Stat să pregătească specialiști înalt calificați pentru activități reale din sectorul privat, sporind șansele de angajare ale acestora.

Conform datelor oficiale, actualmente în Republica Moldova sunt 78 de sisteme de irigare, construite în perioada sovietică. Dintre acestea doar 10 sisteme de irigare au fost reabilitate în perioada anilor 2010-2015, cu fondurile Guvernului SUA în cadrul Programului Compact. Celelalte 68 de sisteme de irigare sunt parțial funcționale sau nefuncționale. Cele 78 de sisteme de irigare au asigurat în 2019 irigarea a 10 % din terenurile agricole din Republica Moldova.

UASM este unica instituție de învățământ agricol superior universitar din Republica Moldova, unde studiază circa 4 000 de studenți. Dotarea laboratorului hidroameliorații de către proiectul USAID/APM se încadrează în strategia de modernizare a sectorului agricol de valoare înaltă din Republica Moldova.

Reporter stagiar: Petru Beșleaga