Departamentul Drept din cadrul Facultății Construcții, Geodezie și Cadastru și-a desemnat cei mai buni studenți. „Gala viitorilor juriști”, inaugurată cu această ocazie, a fost organizată la inițiativa Programului de studii Drept, în colaborare cu decanatul FCGC și Departamentul IDEI și are drept scop încurajarea performanțelor academice, științifice și extracurriculare ale studenților și masteranzilor.

Vezi mai jos cine sunt cei mai buni în acest an:

# „Cel mai bun student al țării, ediția XIII, Burse de Merit” a fost declarată Ana Maria Tertea;

# „Absolventul anului 2019, șef de Promoţie FCGC” – Ala Enachi.

A fost apreciată și activitatea studenților în diferite domenii:

# „Activitatea de cercetare științifică” – Ana Maria Tertea, Mihaela Sstamati, Nica Graur, Livia Matei, Elena Sitari, Liliana Baiadan, Elena Caramanuța, Victoria Rotaru, Dorina Potângă, Cristina Macaru, Ala Enachi, Galina Tipa, Albina Eletchin;

# „Activitatea civică” – Ana Maria Tertea, Mihaela Stamati, Nica Graur, Elena Fodor, Livia Matei, Alexandru Gribincea;

# „Activitatea de voluntariat în beneficiul comunității umane” – grupa DP-1608.

De asemenea, a fost menționat și întreg colectivul de cadre didactice al Programului de studii DREPT, Departamentul IDEI, Facultatea Construcţii, Geodezie și Cadastru pentru rezultate deosebite obținute în domeniul activității de coordonare a studenților în activitatea de cercetare științifică la Universitatea Tehnică a Moldovei pentru anul 2019, transmite site-ul UTM.