În Moldova este posibil să faci două specialități în paralel, așa că dacă ai mult timp liber și te isprăvești de minune la facultate, poți să încerci să studiezi ceva în plus. Cu atât mai mult că vei obține două diplome de licență într-o perioadă mult mai scurtă decât în cazul în care ai urma două specialități de licență separat.

Totuși, sunt câteva condiții pe care trebuie să le îndeplinești pentru a te înscrie la două specialități. Aceste condiții sunt stipulate în „Regulamentul de organizare a studiilor superioare de licență și integrate”, elaborat de Ministerul Educații, Culturii și Cercetării. Noi le-am găsit, le-am extras și ți le prezentăm mai jos:

#1. instituțiile de învățământ superior pot oferi posibilitate studenților să-și facă studiile în paralel la o a doua specialitate dacă aceștia sunt înscriși la studii superioare de licență, ciclul I, în cadrul unei instituții de învățământ superior, cu excepția Academiei Militare a Forțelor Armate;

#2. studiile în paralel la o a doua specialitate se fac numai la forma de învățământ cu frecvență redusă, în condițiile legii;

#3. studiile în paralel la două specialități se desfășoară în cadrul aceleiași instituții și pot fi urmate doar începând cu anul II de studii;

#4. studenții se pot înscrie la o a doua specialitate doar dacă au obținut integral creditele la toate unitățile de curs/modulele prevăzute în planul de învățământ pentru fiecare semestru precedent la prima specialitate;

#5. studenții se pot înscrie la o a doua specialitate doar dacă au promovat anul I cu media notelor nu mai mică de 9,00 pentru domeniile socio-umanistic și economic – nu mai mică de 8,50 pentru celelalte domenii;

#5. unitățile de curs/modulele care coincid în planurile de învățământ ale celor două specialități se creditează o singură dată;

#6. în cazul studiilor în paralel, studentul poate beneficia de bursă sau de loc bugetar doar pentru specialitatea de bază, cea de-a doua specialitate fiind realizată în regim cu taxă.