Tinerii absolvenți ai Universității de Stat de Medicină și Farmacie (doctori și farmaciști), care vor fi angajați în câmpul muncii în baza repartizării Ministerului Sănătății, vor primi indemnizația unică în sumă de 120 de mii de lei.

Prin urmare, indemnizația unică în sumă de 96 de mii de lei va fi alocată pentru personalul medical și farmaceutic. Asta înseamnă că sumele de 120 de mii și 96 de mii de lei vor fi plătite în trei rate egale a câte 40 de mii și 32 de mii de lei, după expirarea primei luni de activare și la finele fiecărui an de activitate.

Din numărul total de medici care activează în sistemul public și departamental, doar circa două treimi sunt implicați nemijlocit în procesul curativ-profilactic, iar, raportat la numărul populației, densitatea acestora este de doar 27 de medici la 10 mii de locuitori.

În 2016, din contul bugetului de stat au fost instruiți 415 absolvenți, în 2017 – 419, în 2018 – 423 de absolvenți, iar în 2019 – 479 de absolvenți.

Prezentele modificări vor intra în vigoare începând cu 1 ianuarie 2020.