Serviciul Fiscal de Stat informează cetățenii că data de 25 decembrie este termenul limită de achitare a impozitului pe avere. Impozitul pe avere se aplică asupra averii persoanelor fizice sub formă de bunuri imobiliare cu destinație locativă și căsuțe de vacanță (cu excepția terenurilor), a căror totalitate întrunește cumulativ următoarele condiții: valoarea estimată totală constituie 1,5 milioane de lei şi mai mult și suprafața totală constituie 120 de metri pătrați şi mai mult.

Contribuabilii sunt informați prin intermediul avizelor de plată despre suma impozitului pe avere ce urmează a fi achitată. Concomitent, Serviciul Fiscal de Stat a finisat procesul privind înmânare a avizelor de plată și îndeamnă contribuabilii să achite la buget suma impozitului pe avere până la 25 decembrie 2019.

În cazul în care impozitul pe avere nu va fi achitat până la 25 decembrie 2019, pentru fiecare zi de întârziere se va aplica majorarea de întârziere (penalitatea) în mărime de 0,0329 % per zi.

Pentru informații suplimentare, contactați Centrul unic de apel al Serviciului Fiscal de Stat la numărul 0 8000 1525, apel gratuit.