Deputații din parlament au dezbătut modificările la Codul Fiscal. Astfel, se propune ca persoanele fizice care donează bunuri materiale altor persoane au obținut venit în mărimea sumei mijloacelor bănești donate.

De asemenea, a fost inclus un nou punct în art 21 care prevede că „agentul economic care face o donație sub formă de bunuri se consideră că a vândut bunul donat la un preț ce reprezintă mărimea maximă dintre valoarea neamortizată în scopuri fiscale și valoarea de piață la momentul donării”.

Proiectul de lege a fost votat în prima lectură.

ss