În contextul marcării Zilei Drepturilor Omului, în data de 10 decembrie, Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității a conceput un chestionar online prin care invită toate persoanele interesate să-și testeze și aprofundeze cunoștințele în domeniul nediscriminării.

Pe parcursul anului 2019, timp de nouă luni, Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității a recepționat circa 200 de plângeri, iar pentru 91 de cauze au fost emise decizii de inadmisibilitate. Numărul mare a unor asemenea decizii este un indicator al faptului că nu toate persoanele care se adresează Consiliului pot face distincția între un tratament mai puțin favorabil și o faptă de discriminare.

În funcție de elementele constitutive, discriminarea poate lua una din următoarele forme: directă, indirectă, prin asociere, instigare la discriminare, hărțuire, victimizare. Pentru a fi încadrată într-o formă sau alta și a fi instituită prezumția discriminării, faptele invocate trebuie să caracterizeze cumulativ mai multe elemente, precum existența unui tratament mai puțin favorabil (excludere, deosebire, restricție etc.) în exercitarea unui drept recunoscut de lege, aplicat în comparație cu alte persoane cu care petiționarul se află în situație analogică, în baza unui criteriu protejat ș.a.

Quizul are la bază 11 întrebări, inclusiv situații concrete de prezentare a unui tratament mai puțin favorabil, iar participanții la chestionar trebuie să identifice dacă este vorba de o faptă de discriminare sau nu.

După expedierea răspunsurilor, participanții vor putea vizualiza răspunsurile corecte și justificarea acestora prin prisma prevederilor legii.

Chestionarul este anonim și poate fi completat AICI!