Banca Comercială Română din Chișinău organizează anual concursul „Bursa Speranței”, iar în luna noiembrie anunță cine este studentul câștigător. În acest an, Comisia de Selecție l-a ales câștigător pe Victor Popa, student în anul 4 la Universitatea Tehnică din Moldova, Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică, specialitatea „Automatică şi informatică”. Denumirea proiectului său de cercetare este „Sistemul robotizat multifuncțional inteligent”.

Proiectul de cercetare, pe care îl dezvoltă în cadrul tezei sale de licență, constă în crearea unui sistem robotizat multifuncțional inteligent cu posibilitatea adăugării ulterioare a modulelor software și hardware adiționale fără ca sistemul de bază să fie modificat esențial. Aceasta ar permite extinderea funcționalităților sistemului robotizat în timp scurt și cu investiții minime, având la baza hardware un braț robotic care va exercita funcția de manipulator, un calculator de bord pentru procesarea informației achiziționate de la senzori, modulul de luare a deciziilor ulterioare bazate pe datele achiziționate din mediul extern și o interfață grafică care va permite utilizatorului să țină la control, în timp real, modul de funcționare a sistemului robotizat și să vizualizeze datele statistice. De asemenea, se propune utilizarea algoritmilor de conducere bazați pe inteligența artificială cu integrarea acestora în sistemul robotizat.

proiect

Comisia a subliniat importanța practică a proiectului de cercetare propus, apreciindu-l ca fiind viabil și sustenabil din punct de vedere economic și social. Analizând devizul de cheltuieli prezentat, de altfel destul de modest – 6 300 de lei, comisia și-a exprimat certitudinea că mijloacele alocate vor fi utilizate preponderent pentru procurarea echipamentului necesar pentru implementarea proiectului.