O delegație a Universități Tehnice a Moldovei (UTM) a efectuat o vizită de lucru la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV), în cadrul proiectului de dublă diplomă pentru programe de studii superioare de master. Oportunitatea de a obține diploma de master UTM și, în același timp, diploma USV este posibilă în rezultatul încheierii în anul 2017 a Acordului interuniversitar de dublă diplomă.

Beneficiari ai acestui acord sunt studenții programelor comune UTM-USV de studii superioare de master „Inginerie electrică”, „Energie și mediu”, „Electroenergetică” (FEIE), „Calculatoare și rețele informaționale”, „Tehnologii informaționale” (FCIM), „Calitatea și securitatea produselor alimentare” (FTA) și „Administrarea afacerii” (FIEB).

În anul curent, studenții UTM au susținut cu succes la USV peste 30 de teze. Totodată, mai mulți studenți de la USV și-au exprimat dorința de a participa la proiectul de dublă diplomă.

 

Obiectivele de bază ale întrunirii au vizat armonizarea planurilor de studii superioare de master, corelarea programei pe discipline, echivalarea de conținut, echivalarea de credite, precondițiile de acces la programele de studii, stabilirea orarului activităților didactice și evaluărilor, coordonarea standardelor de elaborare și susținere a tezelor de master.

Totodată, au fost atinse și subiecte privind mobilitatea studenților de la programele de licență și master, dar și a cadrelor didactice în cadrul programului Erasmus+, organizarea instruirilor și formărilor profesionale pentru cadrele didactice, implicarea în activitatea de cercetare, dotarea tehnică a laboratoarelor etc.

De asemenea, membrii delegației UTM au vizitat mai multe laboratoare didactice și de cercetare de la USV – „Sisteme de fabricație”, „Ingineria sistemelor”, „Ingineria comunicațiilor”, „Mașini inteligente și vizualizarea informației”, „Interfețe industriale”, „Compatibilitate electromagnetică”, transmite site-ul UTM.