În perioada 21-22 noiembrie la Digital Park, a avut loc Conferința Națională despre și pentru tineri „Politici și servicii de tineret pentru fiecare tânăr din Republica Moldova”, organizată al doilea an consecutiv, în contextul lunii naționale a tineretului.

Conferința a adunat unii dintre cei mai activi tineri ai țării care, în final, îndrumați de prestatori de servicii pentru tineret, au elaborat o listă de recomandări pentru Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Ministerul Finanțelor, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, precum și pentru alte organizații ale statului.

În cadrul Conferinței, tinerii au fost repartizați în patru grupuri, iar în urma discuțiilor asertive, au elaborat liste de recomandări pentru îmbunătățirea și accelerarea politicilor de servicii pentru tineret. Astfel, participanții au elaborat liste de recomandări în patru domenii:

# Participarea tinerilor în cetățenia activă:

Ruxanda Tabuncic, voluntară: „Cred că problema primordială cu care tineri se confruntă în acest domeniu e lipsa de încredere din partea adulților și faptul că adulții nu vor să le ofere suficiente responsabilități, să-i includă în procesul de luare a deciziilor, chiar și la conferință am văzut cum adulții au monopolizat discuțiile în grupurile de lucru. Eu am avut norocul să am un mentor fenomenal care mi-a oferit și îmi oferă toată încrederea și îndrumarea necesară, ceea ce însă nu văd în toate celelalte structuri.

În cadrul conferinței, am propus recomandări precum implicarea mai activă a tinerilor în procesul decizional. La scara mai largă, o intercomunicare între structurile de tineret, debirocratizarea procesului de aplicare la granturi. Da, și implicarea lucrătorilor de tineret în cadrul orelor de dezvoltare personală și educație pentru societate la școală, pentru că majoritatea profesorilor sunt prea încărcați, dar nu au nici pregătirea necesară de a preda aceste teme.”

# Sănătatea și dezvoltarea armonioasă a tinerilor

Victor Zota, voluntar: „Tinerii în ziua de azi se confruntă cu mai multe probleme în domeniul sănătății cum ar fi: lipsa cunoștințelor bazate pe un mod sănătos de viață, necunoașterea acordării corecte a primului ajutor, în unele raioane blocul sanitar al școlii e încă afară, medicul de familie nu este disponibil în localitățile rurale. Pentru a rezolva aceste probleme și pentru a dezvolta serviciile pentru tineret în acest domeniu, împreună cu grupul din care am făcut parte, am realizat o listă de recomandări, de exemplu să se construiască blocuri sanitare în școli după standardele moderne, să se adauge cel puțin odată pe lună ore opționale despre un mod sănătos de viață și acordarea corectă a primului ajutor, profesorii să aibă cunoștințe medicinale de bază sau să urmeze unele cursuri de specializare, în caz că unii elevi se vor simți rău. Împreună vom putea să contribuim la îmbunătățirea sectorului de sănătate al tinerilor!”

# Tinerii și educația de astăzi: mediul de învățare formal, non-formal și informal

Tatiana Zaharia, voluntară: „Există o multitudine de probleme cu care se confruntă tinerii din societatea noastră, începând de la consumul de alcool/droguri, lipsa interesului față de învățătură, nepăsarea pe care o manifestă o mare parte din ei, îi afectează pe cei care vor să schimbe viitorul și chiar prezentul acestei țări. Neimplicarea și lipsa motivației, cred eu este cea mai des întâlnită barieră în dezvoltarea personală a tinerilor, ceea ce îi împiedică să exceleze, unii văd asta, iar alții rămân pe loc în continuu. La această conferință am putut să-mi fac vocea auzită, să analizez toate propunerile și ideile care au fost generate. Am participat la elaborarea recomandărilor către APC/APL, în ceea ce ține de educația formal, non-formal și informală.

Câteva dintre propunerile echipei noastre, au fost: modificarea programei (reducerea numărului de ore, simplificarea/modernizarea ei), cursuri de instruire a profesorilor mai eficiente, majorarea salariilor cadrelor didactice, asigurarea cu transport a elevilor din mediul rural. Acestea sunt doar câteva dintre subiectele atinse de participanți în cadrul atelierului de lucru.

De asemenea, noi am ajuns la concluzia că educația non-formal și informală ar trebui recunoscute ca ramuri ale educației formale, pentru că toate au o importanță deosebită în dezvoltarea tinerilor. Sper ca autoritățile să pună în aplicare ideile noastre și să ne demonstreze că sunt alături de tineri, sprijinindu-ne și oferindu-ne ceea de ce avem nevoie.”

# Angajarea și antreprenoriatul în rândul tinerilor

Marina Abuzan, voluntară: „Consider că mulți tineri din prezent caută să se inițieze în profesii sau chiar să-și creeze primele strategii afaceriste. Condițiile de angajare sunt în defavoarea tinerilor, precum lipsa opțiunii part-time pentru studenți sau salariul mic la variantele găsite. De asemenea, mulți tineri doresc recunoașterea unor profesii noi. S-a pus accent și pe discriminarea dintre absolvenții universităților față de cei de la școlile profesionale. Cei din grup au propus unele recomandări pentru îmbunătățirea acestui sector de servicii, printre care și crearea mai multor opțiuni de servicii part-time pentru studenți, oferirea de granturi pentru tineri în inițierea micilor afaceri, accentuarea necesității și a specialiștilor absolvenți ai școlilor profesionale, electrici, sudori, croitori etc., ci nu doar a specialiștilor în profesiile nobile, precum medici, avocați, căci societatea are nevoie atât de medici și avocați specializați, cât și de sudori sau electricieni calificați.”

nic

Conferința a fost organizată în cadrul Fondului comun pentru dezvoltarea Centrelor de tineret și consolidarea participării și implicării civice a tinerilor din Republica Moldova al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC), Fondului Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA), în parteneriat cu Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF).

Autoare: Nicoleta Lisevici