O expoziție personală de pictură cu genericul „Rapsodia expresivității” a artistului plastic Victoria Rocaciuc, doctoră în studiul artelor, conferențiară universitar în cadrul Departamentului Urbanism și Design Urban, Facultatea Urbanism și Arhitectură, cercetătoare științifică superioară la Institutul Patrimoniului Cultural al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, a fost inaugurată la Biblioteca Națională a Republicii Moldova.

Timp de aproape un sfert de secol a organizat 15 expoziții personale în diverse instituții publice din Chișinău: Muzeul Național de Istorie a Moldovei, Casa-muzeu „A. Pușkin” etc. Iar prin aceasta de față, a 16-a, revine, cum s-ar spune, la rădăcini, acum peste două decenii, tot aici, în spațiul Bibliotecii Naționale, având loc întâia sa expoziție, în care și-a confirmat vocația de pictor. Și acum revine cu 34 de lucrări realizate în ultimii ani, completând expunerea de picturi cu o seamă de publicaţii ştiinţifice, articole de popularizare şi promovare a artelor plastice, texte consacrate operei unor maeştri consacraţi, dar şi a celor aflaţi la început de cale. O expoziție-oglindă, în care se reflectă pe cât de frumoasă și sensibilă firea artistică, pe atât de profundă și migăloasă, dar la fel de creativă și prolifică, verva de cercetătoare a autoarei. A avut și un public admirator pe măsură: numeroși studenți, tineri pasionați de domeniul artelor, dar și personalități de vază în domeniu, transmite site-ul UTM.

Rocaciuc-2 Rocaciuc-12

Victoria Rocaciuc este originară din Cernăuți, Ucraina. Absolventă a Școlii de Arte Plastice „A. Şciusev” (1992), a Colegiului Republican de Arte Plastice „A. Plămădeală”, specialitatea pictor-pedagog (1997), Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice din Moldova, specialitatea artist plastic, pictor, profesor (2002), a AȘM, Institutul Studiul Artelor – doctorat (cond.: Tudor Stavilă) (2005) și a Şcolii de Design, UTM (2010). Autoare a peste 100 de publicații științifice și de popularizare a artelor plastice moldovenești, editate în țară și peste hotare, între care monografia „Artele plastice din RM în contextul sociocultural al anilor 1940-2000”, texte introductive pentru pliante, albume, cataloage de expoziții de artă plastică. În prezent, este preocupată de studierea aspectelor narative și simbolice în arta graficii de carte. Membră titulară a Uniunii Artiștilor Plastici din Moldova, secția „Pictură”, membru al Asociației Internaționale a Criticilor din Federația Rusă, laureată a Premiului municipal pentru tineret în domeniul artelor plastice și a Premiului AȘM pentru rezultatele excelente obținute. Lucrările sale se află în colecții publice și particulare în Moldova și străinătate.

Rocaciuc-19

Expoziția va fi deschisă timp de trei luni.