În perioada august-noiembrie 2019, Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale a efectuat o analiză a pieței farmaceutice, prin prisma impactului asupra accesului la medicamente. Analiza a scos la lumină multiple concluzii critice și a dus la identificarea unui set de soluții pentru redresarea situației.

Mai exact, a fost analizat numărul și tipul de produse înregistrate în Catalogul național de prețuri de producător la medicamente, proces care a scos la iveală o reducere majoră a pieței farmaceutice în ultimii șase ani: dacă în 2013 erau înregistrate 6 249 de medicamente, în 2019 numărul lor s-a redus cu 43 %.

La fel de îngrijorătoare este tendința scăderii numărului de competitori prezenți pentru fiecare denumire comercială internațională (DCI) – unul-doi producători – fapt ce favorizează riscul de discontinuitate de stocuri în cazul în care unul dintre producători decide să se retragă de pe piață.

Suplimentar, cu aprobarea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, AMDM a solicitat expertiză externă, care a scos în evidență următoarele constatări:

#1. odată cu implementarea catalogului, a scăzut numărul de producători disponibili pe piață, iar scăderile de preț de producător anunțate nu s-au tradus întotdeauna în prețuri mai mici la nivelul pacienților;

#2. escaladarea numărului de medicamente importate în baza art. 11 alin. (7) al Legii nr. 1456-XII din 25 mai 1993 cu privire la activitatea farmaceutică pare să fi creat multiple probleme în piață pentru agenții economici, nu în ultimul rând de natură de competiție neloială;

#3. lipsa corelării datelor între prețul de producător, prețul maximal de distribuție, prețul maximal cu amănuntul și suma fixă compensată de CNAM, a contribuit la lipsa transparenței asupra prețului de farmacie și limitarea capacității pacientului de a anticipa valoarea contribuției personale (co-plată).

Toate concluziile și soluțiile legislative propuse de AMDM la acest subiect pot fi consultate mai jos.